European Space Components Conference – ESCCON 2013

0

ESCC Space Components Steering Board i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na konferencję European Space Components Conference – ESCCON 2013, która odbędzie się 12-14 marca 2013 roku w Holandii.

Celem tego wydarzenia jest uzgodnienie strategii oraz rozwoju rynku komponentów kosmicznych. Organizatorem jest ESCC Space Components Steering Board – organ zarządzający programem European Space Components Coordination (ESCC), powołany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w 2002 roku. Głównym zadaniem programu jest koordynacja produkcji komponentów kosmicznych w krajach członkowskich ESA. Konferencja ma charakter międzynarodowy i jest otwarta dla osób związanych z rozwojem, selekcją, zaopatrzeniem i wykorzystaniem komponentów kosmicznych.

W trakcie sympozjum zostaną omówione zagadnienia związane z budową komponentów kosmicznych w kontekście ich standaryzacji, wymagania dotyczące misji, technologii, rozwoju rynku, a także doświadczenia nabyte podczas wdrażania i prowadzenia poszczególnych projektów. Zaprezentowany zostanie obecny status produkcji komponentów i zalecenia na przyszłość. Jednym z głównych tematów prezentacji i planowanych rozmów będzie postępująca globalizacja w produkcji oraz dostarczaniu gotowych produktów. Ważne, szczególnie dla ekspertów EEE (Elektronika, Elektryka, Elektromechanika) będzie także przedstawienie ewolucji w standaryzacji systemów i próbach harmonizacji w technologiach oraz usługach badawczo-rozwojowych.

{module [346]}

ESCCON 2013jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich naukowców, menadżerów, przedstawicieli agencji kosmicznych, ekspertów z branży EEE, a także pozostałych osób, zainteresowanych rynkiem komponentów kosmicznych. Opłata za konferencję wynosi 220 euro i ma na celu pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym cateringu. Studenci mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz opłaty rejestracyjnej.

Konferencja ESCCON 2013 odbędzie się 12-14 marca 2013 w siedzibie głównej Space Research and Technology Centre ESA (ESA/ESTEC) w mieście Noordwijk w Holandii.

Więcej informacji o konferencji ESCCON 2013 na stronie: www.congrexprojects.com/13c02. Uwaga: Studenci zainteresowani udziałem w konferencji oraz zwrotem kosztów, powinni zarejestrować się do 3 lutego 2013r. specjalnie do tego przeznaczonym w systemie: www.joinspace.org:8080/metaframe/sites/dhw/iaf.
 

Kontakt z organizatorami:

ESA Conference Bureau
PO Box 299
2200 AG Noordwijk
tel: +31 (0) 71 565 5005
fax: +31 (0) 71 565 6558
e-mail: esa.conference.bureau@esa.int

(PARP)

{module [522]}

 

 

 

Comments are closed.