XIX seminarium GIS w praktyce

0

Zapraszamy na 19. seminarium cyklu GIS w praktyce, tym razem poświęcone infrastrukturze danych przestrzennych.

Kosmonauta.net i Centrum Promocji Informatyki zaprasza na 19. seminarium cyklu “GIS w praktyce” pod tytułem “Infrastruktura danych przestrzennych – udostępnianie danych i usług GIS”.

Tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące infrastruktury danych przestrzennych. Podczas seminarium szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie form i sposobów udostępniania danych i usług GIS. Omówione zostaną prawne aspekty infrastruktury danych przestrzennych, zasady ich udostępniania oraz instrumenty pozwalające na ich uwierzytelnienie. Ponadto zaproszeni eksperci omówią zagadnienia związane z międzynarodowymi standardami udostępniania danych przestrzennych, a także z interaktywnym planowaniem przestrzennym oraz mobilną prezentacją kartograficzną. Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką systemów informacji geograficznej. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca w Warszawie.

Plan seminarium:

  • Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – Agnieszka Nowakowska, naczelnik wydziału informacji geoprzestrzennej Głównego Urzędu Statystycznego
  • Międzynarodowe standardy udostępniania danych przestrzennych (WMS i WFS) – dr Paulina Pokojska, wydział geografii i studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Formy udostępniania danych GIS w Internecie – funkcje interaktywne – dr inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska
  • Wykorzystanie danych spisu powszechnego 2011 do analiz przestrzennych – Janusz Dygaszewicz, dyrektor departamentu programowania i koordynacji badań Głównego Urzędu Statystycznego
  • Projektowanie mobilnych prezentacji kartograficznych – dr hab. inż. Dariusz Gotlib, wydział geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej
  • Interaktywne planowanie przestrzenne w środowisku GIS – Paweł Decewicz, Centrum Gospodarki Przestrzennej
  • Prawne aspekty infrastruktury danych przestrzennych – dr Anna Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
  • prezentacje merytoryczne

Więcej informacji na stronie: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2012/gwp/index.php

Czytelnikom serwisu Kosmonauta.net przysługuje 10% zniżka w opłacie wpisowej.

Comments are closed.