Mars Express odzyskuje sprawność

0

Obsługa sondy Mars Express częściowo przywróciła działanie jej przyrządów naukowych.

Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że kontrolerzy marsjańskiego orbitera Mars Express przywracają sondę do normalnego działania. Część instrumentów badawczych wznowiła pracę. Działalność naukowa sondy została zawieszona w połowie października z uwagi na usterkę w systemie składowania danych.

Problem jaki wystąpił z pamięcią nie był przewidziany, dlatego inżynierowie i technicy muszą rozwiązywać go prowizorycznie. Obsługa wdraża rozwiązanie polegające na ładowaniu komend mniejszymi zestawami i dołożenie zabezpieczeń, które pozwolą uniknąć wejścia sondy w tryb bezpieczny w sposób nieprzewidywalny, jak miało to miejsce już kilka razy.

W połowie listopada przywrócono częściową sprawność sondy. Podczas każdego okrążenia planety włączany jest jeden z instrumentów, ale nie na cały czas trwania okrążenia.

Zobacz też:

(ESA)

Comments are closed.