European Space Governance: The Outlook – raport SWF

0

Secure World Foundation wydała raport podsumowujący wrześniową konferencję “European Space Governance: the Outlook”.

Secure World Foundation i Institut Français des Relations Internationales (Ifri) wydały wspólny raport podsumowujący konferencję “European Space Governance: the Outlook”, która miała miejsce w Brukseli 13 września 2011 roku.

W trakcie trzech spotkań panelowych przedstawione zostały polityczne aspekty programów kosmicznych i problematyka z tym związana:

  1. polityka kosmiczna po Traktacie Lizbońskim – konsekwencje polityczne i instytucjonalne Traktatu i próba analizy europejskiej polityki kosmicznej,
  2. problematyka polityczna programów Galileo i GMES,
  3. programy kosmiczne związane z bezpieczeństwem – rola instytucji i postępy prac nad programami.

Oprócz tego specjalnie zaproszeni goście przybliżyli prowadzone działania dyplomatyczne związane z przyjęciem międzynarodowego kodeksu zasad dotyczących przestrzeni kosmicznej. Wśród gości byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Federacji Astronautycznej, ESA, i Czeskiego Biura Kosmicznego.

Raport podsumowujący wskazuje problemy związane z powstawaniem wspólnej polityki kosmicznej (aspekty finansowe, prawne, mnogość podmiotów). Stara się też przedstawić możliwe rozwiązania wypunktowanych problemów.

Autorzy konkludują, że wspólna polityka kosmiczna, z uwagi na wielopłaszczyznowość i ponad narodowy charakter, będzie tworzona powoli i w sposób iteracyjny. Wymagała będzie pragmatycznego politycznego konsensusu od wszystkich zainteresowanych.

Raport w formacie PDF można pobrać ze stron SWF.

(SWF)

Logo Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, IFRI / Credits: IFRI

Comments are closed.