Senat RP: zwiększenie składki PECS

0

Dobre wieści płyną z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu 12 stycznia Izba Wyższa Parlamentu przyjęła poprawkę dotyczącą zwiększenia składki PECS o 15 milionów złotych w roku budżetowym 2011.

Senat nie zgłosił zastrzeżeń do poprawki nr 20 posła Tadeusza Sławeckiego wnoszącej o przesunięcie 15 milionów złotych z działu Nauka – współpraca zagraniczna do działu Gospodarka – Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zwiększenie składki Polski jako kraju współpracującego z Europejską Agencją Kosmiczną (PECS).

Przyjęcie takiej poprawki do budżetu oznaczać będzie zabezpieczenie finansowania programu PECS i powiększenie go do poziomu normalnej składki członkowskiej ESA. Jest to istotny krok dający sygnał partnerom w ESA, że Polska jest chętna do finansowania swojego przyszłego członkostwa na wymaganym poziomie.

Nie są jeszcze znane warunki rozdysponowania na 2011 rok pieniędzy PECS, których, po zatwierdzeniu poprawki, będzie około 20 milionów złotych. Firmy i instytucje naukowe czekają na warunki i regulaminy konkursów, w ramach których pieniądze zostaną zainwestowane w programy naukowo-badawcze rozwijane przez ESA we współpracy z Polską.

Źródło: Sejm RP, Senat RP, mw

Comments are closed.