Zidentyfikowano fragment płaszcza planetoidy Westa

0

Astronomowie zidentyfikowali pierwszy fragment płaszcza planetoidy 4 Westa. Obiekt nosi nazwę 1999 TA10 i pozwala na wyjątkowe spojrzenie do wnętrza planetoidy Westa.

Planetoida 4 Westa (średnica około 500 km) jest prawdopodobnie jedyną zachowaną propotoplanetą, czyli obiektem, którego wewnętrzna struktura została przeobrażona i podzieliła się na skorupę, płaszcz i jądro. Westa jest prawdopodobnie jedynym zachowanym świadkiem wydarzeń sprzed 4,5 miliarda lat – wszystkie inne pozostałe protoplanety złączyły się w planety lub zostały zniszczone w procesie formowania się Układu Słonecznego.

Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, że planetoida Westa doświadczyła bardzo dużego impaktu. Powstały krater, wykryty o przez orbitalny teleskop Hubble, jest zlokalizowany na południowej półkuli planetoidy. Średnica krateru szacowana jest na ponad 400 km. Uderzenie obiektu, który wytworzył ten krater, utworzyło prawdopodobnie także grupę planetoid rodziny Westa. Wydaje się również, że uderzenie było na tyle potężne, by wyrzucić też głębszą materię płaszcza planetoidy.

W ciągu kolejnych miliardów lat wiele odłamków tego uderzenia zmieniło swe orbity. Niektóre małe odłamki weszły w atmosferę Ziemi i zostały odnalezione przez naukowców. Wśród tych meteorytów odnaleziono także i takie, które powinny pochodzić ze skorupy Westy..

Co ciekawe, aż do teraz jednak nie znano żadnej planetoidy, która niegdyś byłaby częścią płaszcza Westy, a jej orbita przecinałaby orbitę ziemską. Stan wiedzy zmienił się po rejestracji spektrum obiektu 1999 TA10 na zakresie podczerwieni. W spektrum wykryto sygnatury minerałów takich jak wollastonit i ferrosylitów, które mogą także pochodzić ze skorupy Westy. W przypadku spektrum 1999 TA10 zarejestrowano inne stosunki wapnia i żelaza we wspominanych minerałach, co jednoznacznie sugeruje, że ta planetoida pochodzi z płaszcza Westy. Obserwacji dokonano za pomocą Infrared Telescope Facility na Hawajach, a w badaniach brali udział astronomowie amerykańscy i niemieccy.

Wykrycie 1999 TA10 może być kolejnym krokiem do dokładniejszego poznania struktury wewnętrznej planetoidy Westa i tym samym rzucić światło na procesy formowania się planet we wczesnym Układzie Słonecznym. Warto tu dodać, że do Westy zbliża się sonda Dawn i już w lipcu tego roku powinna wejść na orbitę tej zagadkowej planetoidy. Obserwacje Westy z orbity potrwają do połowy 2012 roku. Już za kilka miesięcy zobaczymy wspomniany duży krater na południowej półkuli planetoidy – miejsce skąd z dużym prawdopodobieństwem pochodzi 1999 TA10.

(MPS)
Lewy górny róg - obraz Westy z HST, prawy górny róg - model Westy, dolna część grafiki - mapa topograficzna / Credits - NASA, Georgia Southern University, Cornell University

Comments are closed.