Kolejne opóźnienia w realizacji programu satelitów MUOS

0

Start pierwszego, wojskowego satelity telekomunikacyjnego systemu MUOS, należącego do Marynarki Stanów Zjednoczonych został ponownie przesunięty – tym razem na wrzesień przyszłego roku – z powodu kłopotów technicznych napotkanych przy budowie urządzenia. Oznacza to, że Styczniu 2011 roku zdolności wojsk amerykańskich do przesyłania informacji za pośrednictwem kanałów wąskopasmowych mogą zostać poważnie ograniczone. Dodatkowe opóźnienie oznacza, że satelita wejdzie do użycia dopiero w Grudniu 2011 roku – niemal dwa lata od pierwotnie przyjętej daty.

Konstelacja systemu MUOS (Mobile User Objective System), składać się będzie z pięciu satelitów budowanych przez Lockheed Martin, z czego ostatni z nich będzie pełnić funkcję awaryjną w razie wystąpienia problemów z jednym z czterech podstawowych urządzeń. Satelity te mają zapewnić łączność w każdych warunkach pogodowych i z dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi – w tym z terenów o gęstej szacie roślinnej, z centrum miast czy z pokładu okrętów przy wysokim stanie morza.

MUOS umożliwi również przesyłanie informacji bezpośrednio do terminali polowych, pojazdów bezzałogowych UAV i samolotów, a także pocisków rakietowych i urządzeń wywiadowczych.

Obecnie US Navy wykorzystuje kilka satelitów umożliwiających łączność na kanałach wąskopasmowych – osiem UFO (UHF Follow-On), dwie satelity starszej generacji, satelitę LEASAT 5 – umieszczonego na orbicie w 1990 roku – oraz wydzierżawionego od Wielkiej Brytanii satelitę Skynet 5C.

Obecna sytuacja zmusza Stany Zjednoczone do poszukiwania komercyjnych alternatyw, który zamknęłyby potencjalnie niebiezpieczne ograniczenie w przesyle informacji – przypuszczalnie oznacza to dzierżawę lub kupno gotowego urządzenia, przy czym możliwe jest, że ceną za taką usługę będzie zwolnienie części zastrzeżonego zakresu UHF na potrzeby operatorów prywatnych. Prawdopodobne jest również wydzierżawienie kolejnego łącza na włoskim satelicie SICRAL.

Marynarka USA wprowadza również poprawki do istniejącej konstelacji satelitów telekomunikacyjnych, które mają podnieść wydajność systemu i ilość dostępnych kanałów wąskopasmowych – w szczególności dotyczy to nowych satelitów UFO. Oznacza to także wprowadzenie zmian w systemach naziemnych.

Jednocześnie istnieje przypuszczenie, że wystrzelony we wrześniu tajny satelita wojskowy PAN może być rządową próbą uniknięcia problemów w przesyle informacji, choć żadna agencja wojskowa czy też cywilna nie przyznała się do bycia jego właścicielem – zjawisko bardzo rzadkie w najnowszej historii podboju kosmosu.

Źródło: Spaceflight.now

Satelita systemu UFO (Boeing)

Comments are closed.