Cassini – najnowsze obrazy radarowe Tytana

0

Opublikowane zostały obrazy radarowe powierzchni Tytana z przelotu T55 (21 maja 2009r).

Pierwszy fragment pasa radarowego pokazuje pola wydm przy 0.5st N, 154.2st W. Przedstawiony teren ma wymiary 225 x 636 kilometrów. W formowaniu się wydm przeszkadzają wyniesione fragmenty terenu, takie jak wzgórza i góry. Na obrazie widać, że wydmy unikają jasnych radarowo fragmentów powierzchni. Są one więc najprawdopodobniej wzniesione ponad ciemne fragmenty zobrazowanego terenu. Wydmy położone w małych fragmentach jasnej powierzchni są najprawdopodobniej zlokalizowane w dolinie. Wyraźne różnie pomiędzy odległościami pomiędzy wydmami w różnych częściach obrazu oraz pomiędzy ich gęstościami odzwierciedlają różnice w lokalnym źródle piasku i/lub rożnie w wiatrach występujących blisko powierzchni. Wydmy występują symetrycznie wokół jasnego regionu z prawej strony zdjęcia co wskazuje, że struktura ta była odpowiedzialna za ukształtowanie wzoru wydm w tym miejscu.

Wydmy na Tytanie. Cred. NASA/JPL. Pełna rozdzielczość:

Drugi obraz pokazuje złożony system kanionów, które zostały najprawdopodobniej wytworzone przez przepływ dużej ilości ciekłego metanu po starszej powierzchni. Współrzędne obrazu to 71st S, 240st W. Obejmuje on teren o wielkości 335 x 289 kilometrów. Układ kanałów składa się z łukowatej, szerokiej dolny oraz wielu drobnych dopływów. Płyn płynął zapewne z płaskowyżu po lewej stronie zdjęcia do obszaru położonego niżej po stronie prawej. Szerokie rozmieszczenie dopływów sugeruje, ze powierzchnia została znacznie zniszczona przez erozję wywołaną opadami deszczu metanowego. Jasny radarowo teren da dole zdjęcia jest interpretowany jako wysokie klify. Dno kanałów jest ciemne radarowo, ponieważ najprawdopodobniej porywa je materiał drobnoziarnisty.

System kanionów na Tytanie. Cred. NASA/JPL. Pełna rozdzielczość:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA12036

 

Comments are closed.