Cztery planety pozasłoneczne – polskie odkrycia

0

Opublikowano dziś dane dotyczące czterech nowych egzoplanet. Są to ciekawe obiekty, które krążą w stosunkowo dużych odległościach od swych gwiazd macierzystych. Nazwy planet to kolejno BD +14 4559 b, HD 240210 b, BD +20 2457 b i BD +20 2457 c. Dwie ostatnie planety należą do jednego układu, krążącego wokół tej samej gwiazdy. Odkrycia są zasługą Polaków!

Planeta pozasłoneczna BD +14 4559 b to obiekt porównywalny wielkością z naszym Jowiszem. Masa minimalna BD +14 4559 b to około 1,5 masy Jowisza. Krąży wokół swej gwiazdy macierzystej w średniej odległości około 0,78 jednostek astronomicznych z czasem około 270 dni. Ekscentryczność tej egzoplanety jest duża – około 0,3. Gwiazda macierzysta, BD +14 4559 jest nieco mniejsza i słabsza od naszego Słońca – jest to karzeł typu K V.

HD 240210 b to znacznie większa egzoplaneta, o masie minimalnej rzędu 7 razy większej od naszego Jowisza. Obiekt ten krąży w średniej odległości około 1,3 jednostki astronomicznej od swego Słońca z czasem około 500 dni. Ekscentryczność tej planety pozasłonecznej jest rzędu 0,15.

Gwiazda macierzysta jest również typu K, ale większa i masywniejsza od naszego Słońca (oraz gwiazdy z układu BD +14 4559). Masa tej gwiazdy to około 1,25 masy naszego Słońca.

W przypadku egzoplanet BD +20 2457 b i BD +20 2457 c istnieje pewna szansa, że nie są to już planety, lecz brązowe karły. Masy minimalne tych obiektów to odpowiednio około 21,4 i 12,5 mas Jowisza. Ich gwiazda macierzysta jest jeszcze większa – masa to około 3 mas Słońca. Obiekt b tego układu krąży w średnej odległości 1,5 AU, a obiekt c w odległości 2 AU od swej gwiazdy macierzystej.

Odkrycie jest zasługą polskiego zespołu astronomów, związanego z profesorem Aleksandrem Wolszczanem. Gratulujemy!

O odkryciach można przeczytać tutaj (publikacja):
http://arxiv.org/abs/0906.1804

BD +14 4559 b:
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=BD+%2B14+4559&p2=b

O gwiazdach podobnych do BD +14 4559 można przeczytać tutaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_dwarf

HD 240210 b:
http://exoplanet.eu/star.php?st=HD+240210

typ gwiazdy, do której należy HD 240210:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification#Class_K

BD +20 2457 b i BD +20 2457 c:
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=BD+%2B20+2457&p2=b

http://exoplanet.eu/planet.php?p1=BD+%2B20+2457&p2=c

Comments are closed.