Powrót 2010 XC15

0

Ciekawy bliski przelot planetoidy pod koniec grudnia 2022.

Pod koniec grudnia tego roku nastąpi bliski przelot planetoidy 2010 XC15. Jest to obiekt NEO z grupy potencjalnie niebezpiecznych (PHO).

W naszym Układzie Słonecznym, w przestrzeni międzyplanetarnej, krąży wiele drobnych obiektów o rozmiarach od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów. Niektóre z tych obiektów czasem zbliżają się do naszej planety – są to tak zwane obiekty bliskie Ziemi (ang. near Earth object, NEO). Ogólna definicja mówi, że aby planetoida lub kometa została zaklasyfikowana do grupy NEO, ich orbita musi przynajmniej częściowo znajdować się pomiędzy 0,983 a 1,3 jednostki astronomicznej. Wśród nich znajdują się też obiekty, które mogą zbliżyć się jeszcze bliżej do Ziemi i stanowić potencjalne zagrożenie dla naszej planety. Te obiekty nazywamy PHO (ang. potentially hazardous object).

Obiekty z grupy PHO to planetoidy/asteroidy (oznaczenie PHA) lub komety (oznaczenie PHC). Cechą wspólną tych obiektów jest ich wielkość – muszą mieć przynajmniej 150 m średnicy. Taka wielkość jest już wystarczająca do zadania ciosu naszej planecie – np. w postaci potężnej fali tsunami. Szacuje się, że takie obiekty uderzają w Ziemię średnio raz na 10000 lat. Obiektów PHO znamy w tej chwili już ponad 1200.

27 grudnia 2022 dość blisko Ziemi przeleci planetoida 2010 XC15. Jest to obiekt grupy PHO, z uwagi na szacowane rozmiary rzędu 200 metrów. Ta planetoida przejdzie w odległości około 772 tysiące km od Ziemi, co stanowi około dwukrotność średniego dystansu od naszej planety do Księżyca. Przelot w takiej odległości pozwoli na obserwacje astronomiczne 2010 XC15, w tym być może radarowe. Przelot pozwoli na doprecyzowanie orbity 2010 XC15. Jest to ważne, gdyż większość czasu 2010 XC15 przebywa bliżej Słońca niż Ziemia, przez co obserwacje tej planetoidy są utrudnione.

Odległość 2 dystansów do Księżyca nie jest “bliskim przelotem”. W naszym artykule zbiorczym na 2022 rok opisujemy wszystkie wykryte przeloty małych obiektów w odległości mniejszej od apogeum orbity Księżyca. W tym roku (jak na razie) największym obiektem była planetoida o oznaczeniu 2022 TM2, której średnica to około 29 metrów.

Kilka ważniejszych bliższych przelotów dużych planetoid nastąpi w drugiej połowie tej dekady:

  • 7 sierpnia 2027 roku, w odległości równej dystansowi do Księżyca przejdzie planetoida 1999 AN10, której średnica jest obecnie nieznana, ale może wynieść nawet 1800 metrów.
  • 26 czerwca 2028 roku, w odległości 0,65 dystansu do Księżyca przejdzie planetoida 2001 WN5 o średnicy około 700-1500 metrów.
  • 13 kwietnia 2029 roku w odległości zaledwie około 35 tysięcy kilometrów przemknie planetoida 99942 Apophis o średnicy około 270 metrów.

Oczywiście, powyższa lista może być niepełna – wciąż trwają programy poszukiwawcze i wciąż jest możliwe, że jakiś duży obiekt przemknie niezauważony obok Ziemi.

(JPL)

Comments are closed.