Trzecia konferencja Near Space w Toruniu

0

Ruszyła rejestracja do trzeciej edycji konferencji stratosferycznej „Near Space”. Wydarzenie odbędzie się 22 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (CNMW) w Toruniu.

Polskie badania górnych warstw atmosfery rozwijają się bardzo dynamicznie. Każdego roku odnotowujemy kilka startów balonów stratosferycznych oraz rakiet, które osiągają coraz wyższy pułap i gromadzą coraz więcej danych o otaczającym nam środowisku. Podczas trzeciej konferencji „Near Space” ważnym punktem programu będzie promowanie współuczestnictwa w kosmicznych projektach badawczych przez obywateli.

W ramach konferencji zaplanowano warsztaty z udziałem przedstawicieli członków konsorcjum z państw Grupy Wyszehradzkiej, starty misji stratosferycznych (przygotowane przez członków konsorcjum), mini piknik popularnonaukowy przed budynkiem CNMW, a także start misji stratosferycznych w ramach projektu #miniSAT2018, który polegał na przygotowaniu eksperymentów przez osoby indywidualne, grupy zorganizowane i szkolne.

Informacje o prelegentach program oraz rejestracja są dostępne na stronie: nearspace.pl.

Konferencje została dofinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach projektu „Citizen science close to space”.

Portal Kosmonauta.net objął patronat nad Trzecią Konferencją Near Space.

Comments are closed.