ASIM zainstalowany na ISS

0

Trzynastego kwietnia instrument Atmosphere-Space Interactions Monitor został zainstalowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W budowie tego instrumentu uczestniczyły podmioty z Polski.

Instrument Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) został wyniesiony na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w “bagażniku” (sekcji nie-ciśnieniowej) kapsuły Dragon w misji zaopatrzeniowej CRS-14. Ta kapsuła dotarła do ISS w dniu 4 kwietnia 2018.

Wysunięcie a następnie instalacja ASIM nastąpiła w piątek 13 kwietnia. ASIM został zainstalowany na zewnętrznej platformie modułu europejskiego Columbus za pomocą ramienia robotycznego Stacji (SSRMS). Całość prac trwała prawie pięć godzin i przebiegła bez zakłóceń. Tuż po instalacji ASIM zaczął przesyłać na Ziemię prawidłową telemetrię.

ASIM to eksperyment naukowy, którego celem jest badanie tajemniczych zjawisk i wyładowań, do których dochodzi w wysokich warstwach ziemskiej atmosfery. Poniższe nagranie prezentuje krótki opis eksperymentu ASIM. Ten eksperyment jest kontynuacją badań, jakie wykonał europejski astronauta Andreas Mogensen podczas pobytu na ISS.

Cele projektu ASIM / Credits – European Space Agency, ESA

Eksperyment ASIM został zbudowany w Europie. Realizacja projektu kosztowała niemal 40 mln euro, zajęła w sumie 10 lat, a w pracach brało udział 100 specjalistów z Danii, Norwegii, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski. Koordynatorem projektu była firma Terma z Danii. Z Polski w projekcie uczestniczyły Centrum Badań Kosmicznych (CBK) oraz firma Creotech Instruments. W CBK powstał projekt i pierwsze modele systemu zasilania i dystrybucji energii dla detektora promieniowania gamma MXGS (Modular X – and Gamma-ray Sensor) tego instrumentu. Z kolei firma Creotech Instruments odpowiadała za montaż finalnych modeli (kwalifikacyjnego i lotnego) polskiego części urządzenia, na które składało się ponad 30 bloków elektroniki.

ASIM jest świetnym przykładem, że ISS to doskonała platforma do badań naukowych – nie tylko związanych z lotami kosmicznymi, ale także związanych z lepszym zrozumieniem naszej planety. Pomimo wielu dekad obserwacji satelitarnych wciąż istnieje potrzeba prowadzenia nowych rodzajów badań, by lepiej zrozumieć mało poznane zjawiska, jakie zachodzą w oceanach, na lądzie i (w przypadku ASIM) w atmosferze Ziemi.

(ESA, ASIM)

Comments are closed.