Ferrero i Nestlé zostali użytkownikami nowej usługi satelitarnego monitorowania wylesiania – Starling.

Firmy Ferrero i Nestlé zostały pilotażowymi użytkownikami nowej usługi łączącej optyczną i radarową technologię satelitarną w celu monitorowania procesu wylesiania.

Firmy skorzystają z nowej usług Starling, opracowanej wspólnie przez Airbus Defence and Space, The Forest Trust (TFT) i SarVision.

TFT to globalna organizacja non-profit skupiająca się na przekształcaniu łańcuchów dostaw z korzyścią dla natury i człowieka. Jej eksperci pracują w ponad 25 krajach, dbając o to, żeby zaopatrzenie w towary odbywało się z poszanowaniem ludzi i planety. Członkami organizacji są m.in. Nestlé, Wilmar International, Golden Agri-Resources, Cargill, Ferrero, Mars, ADM, 3M, Asia Pulp and Paper, B&Q oraz Lindt.

SarVision to spółka powołana przez Uniwersytet Wageningen w Holandii. Jest pionierem operacyjnych zastosowań systematycznego monitoringu satelitarnego i lotniczego oraz systemów mapowania do zarządzania zasobami środowiskowymi i naturalnymi, w tym pokrywy leśnej.

Te trzy podmioty opracowały wspólnie usługę, która pozwala innym firmom przedstawić dowody na realizację swoich zobowiązań w zakresie przeciwdziałania wylesianiu. Usługa nosi nazwę Starling i wykorzystuje kombinację optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić obiektywne monitorowanie zmian pokrywy leśnej. Po 14 miesiącach prac usługa Starling jest obecnie testowana przez pilotażowych klientów, Ferrero oraz Nestlé, i będzie dostępna na rynku na początku 2017 roku. Po raz pierwszy technologia tego rodzaju zostanie udostępniona firmom, od producentów do globalnych marek, aby pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji oraz spełnieniu obietnic ochrony lasów.

Porównanie zalesienia na pograniczu Haiti i Dominikany w latach 1973-2010. Widoczny jest tu wyraźny wpływ krajowej polityki ochrony środowiska, ale także stabilności politycznej i gospodarczej. Wszystkie 3 czynniki sprawiają, że wylesienie na terenie Dominikany jest o wiele mniejsze i lepiej kontrolowane / Credit: NASA, UNEP

Porównanie zalesienia na pograniczu Haiti i Dominikany w latach 1973-2010. Widoczny jest tu wyraźny wpływ krajowej polityki ochrony środowiska, ale także stabilności politycznej i gospodarczej. Wszystkie 3 czynniki sprawiają, że wylesienie na terenie Dominikany jest o wiele mniejsze i lepiej kontrolowane / Credit: NASA, UNEP

Dotychczas firmy, które chciały zweryfikować swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania wylesianiu, musiały polegać na firmach audytorskich. Audytorzy nie dysponują jednak pełnym obrazem sytuacji: nie mają dostępu do wszystkich obszarów leśnych i stosunkowo niewiele dni spędzają w terenie. Zdjęcia z przestrzeni kosmicznej stanowią atrakcyjną alternatywę, dostarczając obszernych, bezstronnych i ekonomicznych informacji w czasie rzeczywistym, łącznie z możliwością odróżnienia obszarów ponownie obsadzonych od wylesionych. Dzięki temu firmy mogą zarządzać działalnością, podejmować w pełni świadome decyzje oraz demonstrować kupującymi i konsumentom, że wypełniają swoje zobowiązania.

Partnerstwo między Airbus Defence and Space, TFT i specjalistami od zdalnej detekcji radarowej SarVision zaczęło się w 2015 roku. Airbus D&S odpowiada za aktywację swoich satelitów, wstępną obróbkę zdjęć oraz światową dystrybucję usługi. Doświadczenie TFT w leśnictwie i planowaniu użytkowania gruntów oraz specjalistyczna wiedza SarVision w zakresie analizy zdjęć radarowych uzupełniają projekt rozwiązania. W ten sposób skomplikowane dane satelitarne są przekształcane w zrozumiałe informacje, które nadają się do bezpośredniego wykorzystania przez branżę rolno-przemysłową.

Firmy Ferrero i Nestlé testują usługę Starling, aby zweryfikować zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego zaopatrzenia, które podjęły w związku ze swoimi łańcuchami dostaw oleju palmowego.

(AD&S)

Comments are closed.