Rozmowy na temat innowacji GNSS

0

Prezes Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej (GSA), Carlo des Dorides, i komisarz Unii Europejskiej ds. badań, nauki i innowacji, Carlos Moedas, spotkali się pod koniec stycznia w Brukseli, aby rozmawiać o potencjale technologii GNSS i roli jaką program Galileo odegra w budowaniu wzrostu gospodarczego.

Rozmowa o technologiach GNSS, dyrektora wykonawczego GSA i unijnego komisarza, szybko przeszła na temat Galileo. Obaj podkreślali jak ważną rolę odegra program Galileo, wpływając na rozwój innowacji i napędzając ekonomiczny wzrost.

Podczas rozmowy przyglądano się także dokonaniom programu EGNOS, który zgodnie ze słowami komisarza reprezentuje dobrą historię sukcesu dla Europy. GSA w szczególności koncentruje się na wykorzystaniu swojego doświadczenia w nadzorowaniu usług EGNOS i rozwoju rynku downstream, jak to się ma z Galileo.

Oczywiście poruszone zostały także tematy badawczo-rozwojowe (R&D) i te związane z finansowaniem. Tutaj GSA wyróżniła program Horyzont 2020 i schematy finansowania Fundamental Elements. Według dyrektora wykonawczego GSA oba programy są komplementarne i wspierają innowacje na różnych poziomach łańcucha wartości.

Dla przykładu Fundamental Elements wspiera ogólną strategię wejścia na rynek poprzez zapewnienie finansowania dla rozwoju układów scalonych i odbiorników. W tym punkcie urzędnicy zgodzili się, że usługi Galileo stały się kluczem do uruchomienia inwestycji przez producentów chipsetów i odbiorników oraz generalnie do wzrostu powszechnej świadomości na temat programu.

Z drugiej strony program Horyzont 2020 koncentruje się na rynku downstream. Program dotychczas rozdysponował blisko 25 miliardów euro inwestując w 13 projektów obejmujących transport, usługi oparte na lokalizacji (LBS), turystykę, czy służby ratunkowe.

GNSS jako katalizator innowacji

Przedstawiciel GSA podkreślił, że Europa, jeśli chce utrzymać pozycję światowego lidera w technologii kosmicznej, ma jeszcze dużo do zrobienia w zakresie wspierania innowacji e-GNSS. W tym kontekście, widzi on GSA w roli katalizatora pomiędzy środowiskiem innowacji w centrum europejskiego GNSS, europejskimi instytucjami, rynkiem i państwami członkowskimi. W rzeczywistości GSA już czyni to poprzez Funding Guide, który monitoruje możliwe mechanizmy finansowania dla aplikacji GNSS.

Carlo des Dorides podkreślił, że jest tylko jedno rozwiązanie: „Musimy także zachęcić venture capital. (…) Wraz z uruchomieniem usług Galileo w tym roku, dysponujemy publiczną infrastrukturą, ale na razie potrzebujemy aplikacji i usług, które wykorzystają tą infrastrukturę. Tutaj fundusz inwestycyjny może stać się rozwiązaniem.”

Szybka Ścieżka

Pozostałe aspekty dyskusji dotyczyły inkubatorów, centrów doskonalenia oraz programu Szybkiej Ścieżki dla innowacyjnych programów. Jeśli chodzi o ten ostatni, des Dorides zauważył, że obecnym wyzwaniem dla projektów finansowanych przez Unię Europejską jest to, że obecnie mija od trzech do czterech lat zanim projekt wejdzie na rynku. A przecież w dzisiejszym świecie innowacyjność pojawia się znacznie szybciej, pozostawiając w tyle wspierane przez Europę projekty – zagrożone utratą aktualności w momencie ich wejścia na rynek.

Sposobem na to może być zaadoptowanie programu Szybka Ścieżka dla Innowacji, aktualnie działającej pilotażowo w ramach Horyzontu 2020. Wspiera on innowacyjne projekty od początkowego stadium rozwoju do wprowadzenia na rynek, w tym także takich etapów jak: pilotaż, testy, weryfikacja systemów w warunkach rzeczywistych, czy walidacja modeli biznesowych.

Partnerzy w innowacjach

Unijny komisarz i dyrektor GNSS zgodzili się kontynuować podjętą pracę w celu wzmocnienia europejskiego wsparcia badań i rozwoju w zakresie GNSS i innowacji. „R&D i innowacje stanowią zasadniczy element sukcesu Galileo i z zadowoleniem przyjmuję wzrost wymiany i partnerstwa z DG RTD” – powiedział des Dorides. Obaj planują kontynuować rozmowy w najbliższych czasie w siedzibie GSA w Pradze.

(GSA)

Comments are closed.