Forum Sektora Kosmicznego już 9 marca w Warszawie

0

9 marca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Forum Sektora Kosmicznego 2016. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Forum Sektora Kosmicznego 2016 przygotowane zostało z zamiarem popularyzacji potencjału polskiego przemysłu kosmicznego, a także wskazania kierunków jego rozwoju na najbliższe lata. Poza konferencją zorganizowana zostanie wystawa polskich osiągnięć w tym obszarze, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych zaprezentują najciekawsze projekty, produkty oraz usługi, powstałe dzięki realizacji kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W związku z tym, wydarzenie będzie znakomitą okazją do pozyskania podstawowych informacji na temat zrealizowanych, jak i przyszłych polskich działań w sektorze kosmicznym. Bez wątpienia, ważnym krokiem będzie podjęcie dyskusji na temat kluczowych aspektów współczesnej, polskiej działalności kosmicznej oraz wzmocnienie współpracy w skali krajowej i międzynarodowej.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej, a także  zagranicznych ekspertów z ESA oraz narodowych agencji kosmicznych w Rumunii, Wielkiej Brytanii i Austrii. Ponadto, jeden z paneli tematycznych poświęcony zostanie obszarom przemysłu, nauki i administracji. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia rekomendacji ZPSK w sprawie narodowego programu kosmicznego, strategii narodowej oraz udziału w programach opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Konferencja wraz z wystawą odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.

Jedynym warunkiem wzięcia udziału w Forum Sektora Kosmicznego 2016 jest rejestracja internetowa za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://space.biz.pl/formularz-rejestracyjny/.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które, bez wątpienia, będzie silnym głosem w dalszym rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

(ZPSK)

Comments are closed.