Rozpoczęcie projektu testowej chmury dla obserwacji Ziemi

0

Konsorcjum pod przewodnictwem firmy Creotech rozpoczęło bardzo ważny projekt: testową chmurę dla danych obserwacji Ziemi. Jest to projekt realizowany w ramach polskiego udziału w ESA.  

Projekt “EO INNOVATION PLATFORM TESTBED POLAND” to jeden z najciekawszych projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dedykowany Polsce. W ramach tego projektu ma powstać w Polsce infrastruktura informatyczna zdolna do przechowywania oraz obrabiania danych z europejskich satelitów obserwacji Ziemi konstelacji Copernicus. Jest to duże wyzwanie, gdyż już teraz satelity Sentinel generują bardzo dużo surowych danych – do 2020 będzie ich przynajmniej kilkanaście petabajtów.

Przetarg na tę platformę został ogłoszony w połowie zeszłego roku z terminem nadsyłania wniosków na początku października. Całkowita wartość projektu jest szacowana przez ESA na prawie 2 miliony EUR, z czego jedynie 10% mogło trafić do zagranicznych podmiotów. Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony polskiego sektora kosmicznego – wg niektórych nieoficjalnych źródeł powstało nawet kilkanaście różnej wielkości konsorcjów. Ten przetarg wywołał także duże zainteresowanie poza granicami Polski – w wielu aplikujących konsorcjach znajdowały się także duże zagraniczne firmy. Spośród nich ESA wybrała konsorcjum trzech firm pod przewodnictwem Creotech Instruments z Piaseczna.

Do oficjalnego rozpoczęcia tego projektu doszło 14 stycznia 2016 w siedzibie nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju (MR). Oprócz przedstawicieli MR oraz firmy Creotech, w tym wydarzeniu wzieli udział przedstawiciele ESA.

Przedstawiciele MR podkreślali, że jest to jeden z ważniejszych projektów w ESA, który może przynieść korzyści ekonomiczne Polsce. Ta infrastruktura ma być wykorzystywana zarówno przez firmy z sektora IT, jak również przez administrację publiczną. Jeśli ta “chmura” znajdzie zainteresowanie, również możliwe będzie także proponowanie usług tej infrastruktury podmiotom zagranicznym.

Dr Grzegorz Brona - przedstawiciel firmy Creotech przedstawia zarys projektu / Credits - K. Kanawka, Blue Dot Solutions, Kosmonauta.net

Dr Grzegorz Brona – przedstawiciel firmy Creotech przedstawia zarys projektu / Credits – K. Kanawka, Blue Dot Solutions, Kosmonauta.net

Przedstawiciele firmy Creotech zapowiedzieli także, że w najbliższym czasie odbędzie się kilka spotkań, wykładów i prezentacji na temat możliwości korzystania z tej infrastruktury.

Jednocześnie pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące firmy Creotech. Ta firma obecnie zatrudnia około 50 osób i w związku z ambitnymi planami rozwojowymi przewiduje pozyskanie kolejnego inwestora lub wejście na giełdę w ciągu dwóch najbliższych lat. Te działania są typowe dla rozwijających się firm technologicznych.

(informacja własna)

Comments are closed.