Technologie kosmiczne i satelitarne – nowy kierunek studiów w Gdańsku i Gdyni

0

W Trójmieście powstanie nowy, unikalny kierunek studiów II stopnia o nazwie Technologie kosmiczne i satelitarne. Będzie to interdyscyplinarny projekt edukacyjny prowadzony przez trzy trójmiejskie uczelnie techniczne przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Umowę o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu nowego kierunku studiów podpisali 17 grudnia 2015 r. w Gdańsku prorektorzy trójmiejskich uczelni technicznych: dr hab. inż. Marek Dzida, profesor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Mirosław Czechowski, profesor Akademii Morskiej w Gdyni i dr hab. Jerzy Kojkoł, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Polska Agencja Kosmiczna będzie wspierała nowy kierunek, a jej eksperci poprowadzą zajęcia i wykłady dla jego studentów.

Studia mają się rozpocząć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 i trwać 3 semestry. Obejmą treści przedmiotów podstawowych (Matematyka, Astrofizyka, Astronomia, Mechanika i in.) i specjalistycznych (Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS, Podstawy mechaniki Nieba, Teledetekcja, Komunikacja Satelitarna, Robotyka i Mechatronika Satelitarna, Analiza, Przetwarzanie Danych Przestrzennych i in.). Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających na Pomorzu i w całej Polsce firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

Studia mają być realizowane wspólnie przez 7 jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMG, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW. To pierwszy w Polsce kierunek interdyscyplinarny, którego program będzie realizowany dzięki współpracy tylu jednostek edukacyjnych.

W ciągu najbliższych miesięcy uczelnie określą wspólny program kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Polska Agencja Kosmiczna włączy się w przygotowanie programu kształcenia na nowym kierunku. Będzie odpowiedzialna za identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej. Zajmie się również wspieraniem kształcenia na nowym kierunku poprzez oferowanie swoich ekspertów oraz pomoc we współpracy z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Inicjatywa utworzenia kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne została wysunięta przez prof. Andrzeja Stepnowskiego z PG i przedstawiona na zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Polską Agencję Kosmiczną pierwszej międzynarodowej konferencji IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology) w kwietniu 2015 r. Następnie w tę inicjatywę, wraz z podjęciem prac nad programem kierunku, włączyli się prof. Edmund Wittbrodt z PG i prof. Cezary Specht z AMG, przy poparciu Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka oraz prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, profesora Marka Banaszkiewicza.

Źródło: POLSA Gdańsk

Comments are closed.