Komety wokół KIC 8462852?

0

Obserwacje wykonane przez kosmiczny teleskop Spitzer sugerują, iż wokół KIC 8462852 krąży duża ilość komet, które są odpowiedzialne za niespotykaną charakterystykę zarejestrowanych tranzytów.

Zmiany jasności KIC 8462852 zarejestrowane przez Keplera. Oś odciętych w skali dób; średnia jasność gwiazdy, przyjęta jako 1, na osi rzędnych / Credit: NASA

Zmiany jasności KIC 8462852 zarejestrowane przez Keplera. Oś odciętych w skali dób; średnia jasność gwiazdy, przyjęta jako 1, na osi rzędnych / Credit: NASA

W połowie października świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności u gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności. Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Ta regularność ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin. Tymczasem w przypadku KIC 8462852 wykryto wiele nieregularnych spadków jasności. Te spadki jasności są duże, rzędu 15-20%, i trwają od 5 do nawet 80 dni. Są to bardzo zaskakujące parametry tranzytowe.

Media na całym świecie podchwyciły temat. Spośród kilku możliwych wyjaśnień, takich jak duża i nieregularna chmura pyłu lub wielka ilość komet, informowano głównie o możliwości zaobserwowania potężnej struktury, zbudowanej przez zaawansowaną technologicznie cywilizację. Ta struktura, zwana sferą Dysona, w różnym stopniu pochłaniałyby światło od gwiazdy KIC 8462852, co powodowałoby nieregularną charakterystykę tranzytów. Wyjaśnienie, choć najmniej prawdopodobne, rozpalało wyobraźnię wielu ludzi na całym świecie. Instytut SETI przeprowadził nasłuch tej gwiazdy w dwóch różnych trybach, jednak nie wykryto żadnego sztucznego sygnału.

Kosmiczny Teleskop Spitzera w przestrzeni kosmicznej - wizualizacja / Credits: NASA

Kosmiczny Teleskop Spitzera w przestrzeni kosmicznej – wizualizacja / Credits: NASA

Równolegle do nasłuchu radiowego przeprowadzono podsumowanie dostępnych danych z innych obserwacji w innych zakresach fal. Wykorzystano m.in. kosmiczny teleskop Spitzer, wykonujący pomiary w podczerwieni. Obserwacje z tego teleskopu wzbogacają dane z teleskopu Kepler, który bada niebo w zakresie widzialnym. Spitzer poszukiwał m.in. nadmiaru emisji w zakresie podczerwonym, co mogłoby sugerować dużą ilość pyłu kosmicznego, ogrzewanego przez gwiazdę.

Najnowsze, tegoroczne dane ze Spitzera porównano z obserwacjami z 2010 roku. Dzięki temu naukowcy z NASA zasugerowali, iż wokół KIC 8462852 krąży grupa komet po ekscentrycznej orbicie. Taka orbita powinna wyjaśnić, dlaczego Kepler zaobserwował te zaskakujące tranzyty w 2011 i w 2013 roku, ale Spitzer w 2010 roku nic dostrzegł niczego podejrzanego. Oczywiście, dalsze obserwacje będą potrzebne do weryfikacji tego wyjaśnienia.

(NASA)

Comments are closed.