PARP zaczyna współpracę z Polską Agencją Kosmiczną

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną ws. rozwoju sektora kosmicznego w naszym kraju. Dzięki tej umowie ma wzrosnąć udział polskich firm w projektach kosmicznych, wspieranych m.in. z programów UE.

“PARP już od 2012 roku – kiedy jeszcze nie było Polskiej Agencji Kosmicznej – realizowała działania związane z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” – mówiła szefowa PARP Bożena Lublińska-Kasprzak podczas XV Forum Edukacyjnego Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

PARP zapowiedziało pomoc firmom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i wchodzących w projekty realizowane przez konsorcja działające w sektorze kosmicznym, a także wsparcie w ubieganiu się o pieniądze dostępne w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

“Głównym celem porozumienia jest m.in. reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego na arenie międzynarodowej oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw sektora kosmicznego w projektach realizowanych z programów Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych i Europejskiej Agencji Obrony” – zaznaczyło PARP w informacji prasowej.

Jak poinformowała Agencja, pod koniec 2012 r. na platformie EMITS służącej ESA do informowania o przetargach było zarejestrowanych ok. 40 polskich przedsiębiorstw. Aktualnie jest ich ponad 4 raz więcej. PARP pomagało również w promocji polskich technologii kosmicznych podczas wystawy EXPO 2015 w Mediolanie.

ESA chce nakłonić Polskę do większej aktywności we wspieraniu współpracy nauki i biznesu w sektorze kosmicznym. Według niej zachęty dla prywatnych inwestycji są nadal na niskim poziomie. Jednak przedstawiciele polskiego rządu i ESA zaznaczali w ubiegłym tygodniu w Warszawie, że od czasu przystąpienia Polski do ESA w 2012 r. potencjał polskiego sektora kosmicznego się podniósł.

Raport opracowany przez ESA i stronę polską wskazuje, że wzrasta konkurencyjność polskiego przemysłu, szczególnie jeżeli chodzi o sektor usług wykorzystujących techniki satelitarne. Eksperci uważają, że w Polsce istnieje „znakomita” baza wiedzy akademickiej, która w przyszłości może przełożyć się na zwiększanie konkurencyjności polskich firm z tego sektora.

ESA zachęca do większego wsparcia inwestycji związanych z technologią satelitarną. Jak podkreśla: “Uzyskanie maksymalnych korzyści z członkostwa Polski w ESA zależy od zwiększenia nakładów prywatnych na rozwój współpracy z sektorem naukowym. Szczególny potencjał mają w tym zakresie firmy z sektora obronnego, IT i lotniczego, które w swoich strategiach powinny uwzględniać rozwój technologii kosmicznych”.

Europejska Agencja Kosmiczna zwraca uwagę, że zwiększanie nakładów na przemysł i usługi z sektora kosmicznego już teraz jest konieczne, a w przyszłości stanie się nieuniknione. Według niej niezbędne będzie przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, które dotyczyć będą postepowania przetargowego i strategii przyjętej przez ESA. Szkolenia miałaby być dedykowane pracownikom administracji, jak i przedsiębiorcom.

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (Polish Space Agency), powstała w 2014 r.. Jej celem ma być ułatwienie rozwoju firmom i instytucjom badawczo-rozwojowym z sektora kosmicznego. Działalność agencji skupia się na koordynowaniu działań sektora, które na chwilę obecną są rozproszone pomiędzy różnymi jednostkami.

Comments are closed.