ESA w Zielonej Górze

0

Zakończenie etapu projektu realizowanego przez Hertz Systems było kolejną okazją do zachęcenia polskich firm do udziału w projektach ESA.

Logo Hertz Systems / Credit: Hertz Systems

Logo Hertz Systems / Credit: Hertz Systems

Zielonogórska firma Hertz Systems zakończyła niedawno II fazę projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), związanego z monitorowaniem przewozu żywych zwierząt. Przy tej okazji 13 marca do Zielonej Góry przyjechał Norbert Huebner z holenderskiego ośrodka ESA ESTEC. Była to okazja do rozmów o szerszej współpracy w ramach ESA dla polskich firm oraz o możliwościach jakie daje rozwój przemysłu kosmicznego w Polsce.

Firmy, które aplikują o realizację projektów w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), nie muszą mieć w danej chwili know-how w zakresie technologii kosmicznych. To czego potrzebują te firmy to inicjatywa i chęć realizacji projektów rozwoju swojego biznesu w oparciu o technologię satelitarną”, przekonywał do współpracy polskie firmy Huebner.

Spotkanie Hertz Systems z ESA w Zielonej Górze / Credit: Hertz Systems

Spotkanie Hertz Systems z ESA w Zielonej Górze / Credit: Hertz Systems

Huebner przekonywał również, że przetargi, które są dedykowane dla firm polskich to również okazja dla samej ESA do poznania możliwości i potencjału polskich przedsiębiorców. Agencja wykorzysta tę wiedzę do powiązania firm oraz kojarzenia ich do współpracy w innych wspólnych projektach.

System, który realizuje Hertz Systems w ramach ESA zapewni skuteczne monitorowanie transportu zwierząt. Składa się z oprogramowania, które będzie zainstalowane u przewoźników oraz u organów kontrolnych. Kierowca będzie fizycznie wyposażony w komputer, który zbiera dane m.in. o temperaturze, wilgotności, prędkości poruszania się pojazdu, weryfikuje ilość przewożonych zwierząt czy ilość postojów na dokarmianie. System kontroluje wszystkie parametry, które określone są zgodnie z wymogami unijnymi. Dyrektywa UE w tym względzie będzie obowiązywać w Polsce od 2016 roku.

Satelita Galileo - wizualizacja / Credits - ESA

Satelita Galileo – wizualizacja

Jeżeli kierowca nie będzie przestrzegał obowiązujących przepisów, to takie nadużycia będą automatycznie wykrywane i rejestrowane. W systemie wykorzystywane są sensory satelitarne, czyli GPS, a w przyszłości system Galileo, mamy więc do czynienia z najnowszą technologią”, podkreślał dyrektor generalny Hertz Systems Rafał Trzaskowski. Obecnie takie dane zbiera się ręcznie, na papierze. System dodatkowo będzie przypominał obsłudze transportu o czynnościach do wykonania.

System wdrażany przez Hertz Systems w ramach ESA ma być wykorzystywany w praktyce. Kolejnym etapem jego wdrożenia będa testy na pojazdach klientów.

Hertz Systems realizuje jeszcze 3 inne projekty w ramach ESA, m.in.: synchronizację czasu i częstotliwości dla niskoorbitujących satelitów; Galileo 2nd Generation, czyli opracowanie części software do satelity Galileo; i projekt systemu monitorowania zakłóceń GNSS. Firma ściśle współpracuje również z Uniwersytetem Zielonogórskim, naukowo i edukacyjnie.

(Hertz Systems)

Comments are closed.