Polska Agencja Kosmiczna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

0

18 lutego na spotkaniu z prof. Markiem Banaszkiewiczem poinformowano, że siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej został Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Na początku lutego tego roku działalność rozpoczęła Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Główną siedzibą POLSA został Gdańsk, a na pierwszego jej prezesa, do czasu rozpisania konkursu na to stanowisko, wybrano prof. Marka Banaszkiewicza (obecnie na urlopie bezpłatnym w Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Zanim POLSA rozpoczęła funkcjonowanie, zrealizowano szereg wstępnych działań, z których jednym z nich był wybór siedziby agencji, o którym informowały lokalne media. Z dostępnych informacji wynika, że “ściągnięcie” do siebie Agencji starały się przynajmniej trzy lokalizację w Gdańsku: Politechnika Gdańska (PG), Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) oraz kompleks biurowy Olivia Business Center (OBC).

GPNT w Gdańsku / Credits - Stanisław Kosiedowski, CC BY-SA 3.0

GPNT w Gdańsku / Credits – Stanisław Kosiedowski, CC BY-SA 3.0

O wyborze siedziby POLSA oficjalnie poinformowano na krótkiej konferencji, która odbyła się 18 lutego w GPNT. W wydarzeniu wziął udział prezes POLSA, a także przedstawiciele lokalnych władz, senator Edmund Wittbrodt oraz przedstawiciele pomorskich środowisk akademickich, naukowych i przemysłowych.

Na początku konferencji doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy POLSA, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz GPNT. Następnie prof. Banaszkiewicz przedstawił zakres działalności POLSA oraz wyzwania, jakie stoją przed tą agencją w najbliższych miesiącach, także z perspektywy europejskiej.

W najbliższych miesiącach można się spodziewać kolejnych spotkań przedstawicieli POLSA z różnymi pomorskimi środowiskami.

Comments are closed.