Kosmonauta.net prowadzi w Jordanii badania dla ESA

2

Kosmonauta.net realizuje “bliskowschodnie” badania dla ESA i EIB.

Od połowy listopada 2014 zespół Kosmonauta.net realizuje projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nasz zespół utworzy mapę drogową wykorzystania usług opartych o dane satelitarne w celu lepszego zarządzania zasobami wodnymi w Jordanii.

Położenie Jordanii na Bliskim Wschodzie / Credit: TUBS, License: CC-BY-SA 3.0

Położenie Jordanii na Bliskim Wschodzie / Credit: TUBS, License: CC-BY-SA 3.0

Jordania jest krajem zmagającym się z wyjątkowymi problemami z dostępem do wody. Celem projektu  sfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) będzie identyfikacja możliwości usprawnienia bieżącej infrastruktury i usług w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w tym kraju.

W zaproponowanych rozwiązaniach należy wykorzystać co najmniej dwa różne źródła danych satelitarnych, takich jak na przykład obserwacje Ziemi czy nawigację satelitarną. Projekt zakłada również opracowanie analizy ryzyka oraz mapy drogowej dla wprowadzenia nowych usług na miejscowy rynek.

Nasza propozycja okazała się ciekawsza niż wnioski złożone przez podmioty z innych krajów członkowskich ESA, a nawet z krajów basenu Morza Śródziemnego, które mogły brać w nim udział. W projekcie, trwającym 5 miesięcy, uczestniczy zespół analityków sektora kosmicznego oraz specjalistów ds. Bliskiego Wschodu, absolwentów warszawskich i krakowskich studiów arabistycznych.

Wybór naszego wniosku pokazuje, jak ważne jest interdyscyplinarne spojrzenie na branżę kosmiczną. Co więcej, jest dowodem na to, że polskie projekty mogą zwyciężać w przetargach ESA, nawet jeżeli konkurują z dużo bardziej zaawansowanymi podmiotami.

2 komentarze