Loral zapłaci ViaSat 100 mln. USD

0

Firma MDA Corp, właściciel Loral Space & Communications, zawarła ugodę z ViaSat w sprawie naruszeń patentów. ViaSat dostanie 100 mln. USD.

 

Firmy Loral Space and Communications i Space Systems/Loral (SSL), których właścicielem jest MDA Corp. of Canada, zawarły ugodę z firmą ViaSat Inc. Od lutego 2012 roku ViaSat oskarżał je o naruszenia patentów i złamanie wzjemnych umów. Poszkodowana firma otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 100 milionów USD, plus odsetki.

Zawarte porozumienie pozwoli na dalszą budowę satelitów przez SSL z wykorzystaniem technologii ViaSat-u, obecnie już opatentowanej. W zamian za to ViaSat otrzyma 40 mln. USD od razu i dalszych 60 mln. USD w ciągu kolejnych 30 miesięcy. Pozwane spółki podzieliły się już płatnością natychmiastową i ustaliły niezależny arbitraż, który wskaże podział pozostałej kwoty odszkodowania między nie. Wynika to z tego, że gdy w 2012 wniesiono zarzuty do sądu, SSL zmieniło właściciela. Loral sprzedało spółkę firmie MDA. Loral zgodził się jednak przyjąć zarzuty i współodpowiadać finansowo.

SSL wykorzystał technologię ViaSat do budowy satelity Jupiter 2/EchoStar 19 dla konkurenta ViaSat, firmy Hughes Network Systems. Bez tej technologii, przepustowość satelity byłaby o 1/3 mniejsza, podawał ViaSat. Firma domagała się początkowo pokrycia ponad 1 miliarda USD szkód, jakie rzekomo odniósła. W kwietniu 2014 roku wygrała pierwszą rozprawę, w której przyznano jej 283 mln. USD. Ósmego sierpnia sąd kolejnej instancji odwołał decyzję o wypłacie odszkodowania, podtrzymując jednak wyrok niekorzystny dla SSL. Kolejna rozprawa miała odbyć się w listopadzie.

(SN)

Comments are closed.