Opportunity: 31 lipca – 5 sierpnia

0

Opportunity porusza się w stronę “Marathon Valley”.

Łazik Opportunity porusza się wzdłuż zachodniej krawędzi krateru “Endeavour”  w kierunku “Marathon Valley”, czyli Doliny Maratońskiej, gdzie z orbity zaobserwowano występujące obficie materiały ilastych.

W trakcie sol 3739 (31 lipca 2014) łazik przejechał 8 metrów, podjeżdżając do celu badań. Na końcu dnia wykonał zdjęcia kamerą panoramiczną PanCam i pomiary argonu atmosferycznego za pomocą spektrometru rentgenowskiego cząstek alfa, APXS.

Od 2 sierpnia (sol 3741) łazik wykonywał kontaktowe badania celu za pomocą zrobotyzowanego ramienia. Pierwszego dnia wykonywał zdjęcia celu “Fairweather” za pomocą mikroskopu obrazującego MI a potem wielogodzinny pomiar instrumentem APXS. Drugiego dnia obserwacje zostały powtórzone na celu znajdującym się obok.

Po wykonaniu badań, 5 sierpnia, łazik wykonał długa jazdę na południe, na odległość 86 metrów. Dzień został zakończony wykonaniem tradycyjnych panoram kamerami NavCam i PanCam, w celu zaplanowania kolejnych ruchów robota.

Na dzień 5 sierpnia (sol 3744) ogniwa słoneczne łazika wytwarzały 686 Wh energii elektrycznej, przy tau równym 0,872 i współczynniku zapylenia 0,802. Przebieg łazika wyniósł 40 kilometrów 380 metrów.

(NASA/JPL)

Comments are closed.