Opportunity: 8-13 maja

1

Łazik „Opportunity” badał „Ash Meadows”.Marsjański łazik „Opportunity” znajduje się przy zachodniej krawędzi krateru „Endeavour”. W trakcie sol 3657 (8 maja 2014) wykonywał zdjęcia mikroskopem obrazującym wychodni skalnej nazwanej „Ash Meadows”. Następnie badał ją za pomocą spektrometru rentgenowskiego cząstek alfa (APXS).

Dziesiątego maja łazik przejechał 26 metrów na wschód, podjeżdżając do innej, rozległej wychodni mogącej eksponować minerały gliniaste. Tego dnia przetestowano też na łaziku procedurę korekcji jego zegara pokładowego o 2 sekundy.

Przez następne dwie doby robot prowadził pomiary argonu atmosferycznego za pomocą instrumentu APXS.  Wykonano też kolejną korektę zegara, tym razem o 1 sekundę.

W trakcie sol 3662 „Opportunity” przebył 2 metry dalej w kierunku wspomnianej wychodni, w celu przeprowadzenia dalszych badań kontaktowych.

Na dzień 13 maja (sol 3662) panele ogniw słonecznych łazika generowały 761 Wh energii elektrycznej. Tau atmosfery wynosiło 0,621, a współczynnik zapylenia: 0,964, czyli blisko całkowitej czystości (współczynnik równy 1).

Łączny przebieg łazika to 39,41 kilometra.

Jeden komentarz

  1. Aegis Maelstrom on

    Korekta: zgubiła się spacja i “M” w “.arsjański łazik”.