Rynek satelitarnej obserwacji Ziemi będzie rósł

0

Reports ‘n’ Reports szacuje, że rynek satelitarnej obserwacji Ziemi będzie rósł w dwucyfrowym tempie do 2018 roku.

Reports ‘n’ Reports w raporcie “Global Satellite-based Earth Observation Market 2014-2018” ocenia, że jednym z ważniejszych trendów na rynku satelitarnej obserwacji Ziemi będą usługi typu GEOSS, czyli internetowych platform pozwalających użytkownikom na dostęp, przeszukiwanie i używanie danych satelitarnych. GEOSS skupiają się na danych krytycznych, czyli związanych z klęskami żywiołowymi, klimatem, stanem wód i pogody, czy dostarczaniem energii.
Tworzenie systemów GEOSS zostało zainicjowane przez GEO, dobrowolne stowarzyszenie rządowych i międzynarodowych organizacji, dążących do najszerszego wykorzystania możliwości obserwacji satelitarnych. System GEOSS tworzony przez GEO ma być gotowy w 2015 roku. Twórcy raportu uważają, że będzie miał duży wpływ na rynek EO w analizowanym okresie.

Według Reports ‘n’ Reports światowy rynek obserwacji satelitarnych ma w latach 2013-2018 rosnąć w tempie 11,34% CAGR (skonsolidowanym rocznym tempie wzrostu). Wyraźnie rośnie liczba misji EO. W tylko od stycznia do października 2013 roku wystrzelono 7 satelitów EO. Od listopada 2013 do grudnia tego roku ma ich zostać wystrzelonych prawie 30. Do 2029, prawie 260.

(Reports ‘n’ Reports)

Comments are closed.