CNES: spotkania ze Szwecją, Meksykiem i parlamentarzystami

0

W kwietniu przedstawiciele CNES odbyli spotkania dotyczące współpracy międzynarodowej ze Szwecją i Meksykiem. Francja gościła też 16. Europejską Międzyparlamentarną Konferencję ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Współpraca ze Szwecją

Dziesiątego kwietnia w siedzibie CNES odbyło się drugie spotkanie francusko-szwedzkie poświęcone przestrzeni kosmicznej. Wzięli w nim udział, m.in.: Gunnar Lund (ambasador Szwecji we Francji), Peter Egardt (przewodniczący Swedish National Space Board) i Olle Norberg (dyrektor generalny SNSB). Francję reprezentował zastępca dyrektora generalnego Joël Barre.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wydarzeń z serii “Swedish attitude: 66° North”, od lutego promujących Szwecję w Paryżu.

CNES i SNSB współpracują już od 30 lat, chociaż formalne porozumienie o współpracy zostało zawarte dopiero w 2006 roku. Prócz badań naukowych i technologicznych, w kręgu wspólnych zainteresowań obu krajów znajdują się środki wynoszenia, kosmodromy, obserwacje Ziemi, misje stratosferyczne i nowe typy napędów.

Współpraca z Meksykiem

W tym samym czasie w Meksyku przebywał szef CNES, Jean Yves Le Gall. Spotkał się on z dyrektorem generalnym meksykańskiej agencji kosmicznej AEM w celu podpisania ramowego porozumienia o współpracy pomiędzy oboma krajami. Porozumienie zostało podpisane w ramach oficjalnej wizyty prezydenta Francji François Hollande w Meksyku.

Meksyk od wielu lat jest obecny w przestrzeni kosmicznej. Tylko z Gujańskiego Centrum Kosmicznego na orbitę trafiło 5 satelitów meksykańskich. W tym kraju działa także stacja odbiorcza dla fracuskich satelitów obserwacji Ziemi SPOT. Od 2010 roku Meksyk posiada też własną agencję kosmiczną.

Podpisane ramowe porozumienie o współpracy dotyczy głównie wspólnych projektów w zakresie obserwacji Ziemi, telekomunikacji oraz nauk i technologi kosmicznych. Określa też komitet sterujący takich przedsięwzięć, składający się z szefów obu krajowych agencji, którzy mają się spotykać rokrocznie.

16. EISC

Francja gościła również 16. Europejską Międzyparlamentarną Konferencję ds. Przestrzeni Kosmicznej EISC, będącą dorocznym spotkaniem parlamentarzystów z całej Europy zajmujących się tematyką przestrzeni kosmicznej. Spotkanie, któremu przewodniczyła francuska grupa parlamentarna ds. przestrzeni kosmicznej (GPE, utworzona w 1999), odbyło się 14 i 15 kwietnia w Tuluzie. Spotkanie otworzyła sekretarz stanu ds. szkolnictwa wyższego i badań naukowych Geneviève Fioraso.

Delegacje posłów i senatorów z całej Europy miały okazję zapoznać się z francuskimi ośrodkami kosmicznymi, przede wszystkim z Tuluskim Centrum Kosmicznym CST. Spotkaniom towarzyszył przewodniczący CNES Jean-Yves Le Gall.

Warto przypomnieć, że 12. Konferencja EISC odbyła się w 2012 roku w Polsce, kiedy to polski parlament przewodniczył EISC. Polska Grupa Parlamentarna ds. Przestrzeni Kosmicznej działa przy EISC od 2005 roku.

(CNES)

 

Comments are closed.