Dane przestrzenne w modelu Cloud Computing – seminarium CPI

0

19 grudnia w Warszawie odbędzie się 20. seminarium z cyklu “GIS w praktyce”. Tym razem tematem przewodnim będzie coraz popularniejszy cloud computing.

Kosmonauta.net i Centrum Promocji Informatyki zaprasza 19 grudnia na dwudzieste seminarium z cyklu “GIS w praktyce”. Spotkanie będzie dotyczyło praktycznych zastosowań “przetwarzania w chmurze”, cloud computing, w GIS.

W ramach seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką udostępniania danych przestrzennych w modelu cloud computing. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zastosowania narzędzi GIS do analiz przestrzennych, jak również w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto zaproszeni specjaliści zaprezentują interesujące studia przypadku przetwarzania chmurowego w GIS, roli usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przetwarzania danych przestrzennych w parkach narodowych i obszarach chronionych. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką udostępniania danych przestrzennych oraz zastosowaniem modelu cloud Computing.

Seminarium będzie składało się z 4 wykładów, 4 analiz przypadku i 1 prezentacji:

  • “GIS jako narzędzie do analiz przestrzennych”
  • “Cloud computing w komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami”
  • “Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym”
  • “Zastosowanie chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych”
  • “Autodesk Infrastructure Modeler – cyfrowe modele miast w chmurze”
  • “Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskie Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
  • “Rola usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”
  • “Przetwarzanie danych przestrzennych w parkach narodowych i w obszarach chronionych”

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym CEMED w Warszawie, przy ulicy Pory 78.

Uczestnictwo jest płatne – rejestracja poprzez niniejszy link zapewnia Czytelnikom portalu Kosmonauta.net 10% zniżki.

(Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.)

Comments are closed.