Polska w ESA – wszystkie dokumenty przekazane! (19.11.2012)

0

W poniedziałek, 19 listopada 2012 roku, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej ogłosił, że Polska dostarczyła wszystkie wymagane dokumenty do Francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tym samym nasz kraj stał się 20. członkiem tej Agencji i od jutra będzie brać udział w obradach Rady Ministerialnej.

Wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jest ważnym dokonaniem, które pozytywnie oceniają różne polskie środowiska profesjonalne. Poniżej prezentujemy oświadczenie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Stanowisko
Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
w sprawie
przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

We wtorek rozpoczyna się Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej, najważniejsze spotkanie poświęcone europejskiej polityce kosmicznej. Po raz pierwszy w historii Polska uczestniczy w nim jako pełnoprawny członek Europejskiej Agencji Kosmicznej.

„Rozwój krajowego sektora kosmicznego jest naturalnym działaniem każdego państwa, które chce utrzymać wysoki wzrost gospodarczy” – mówi Paweł Wojtkiewicz, dyrektor Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. „Przemysł kosmiczny jest jedną z najbardziej zyskownych i stabilnych gałęzi gospodarki, która zanotowała wzrost nawet w czasie globalnego kryzysu gospodarczego”.

Europejska Agencja Kosmiczna powstała w 1975 i zrzesza państwa europejskie zainteresowane  badaniem i komercyjnym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Do ESA dołączyła w tym roku Polska, stając się 20. państwem członkowskim. Polska może występować na Radzie Ministrów Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pełnoprawny członek tej organizacji,  dzięki sprawnie przeprowadzonemu procesowi negocjacyjnemu oraz szybkiej ratyfikacji umowy akcesyjnej.     

24 października Sejm, a 9 listopada Senat przyjęły ustawę o przystąpieniu Polski do ESA. Warto podkreślić że obie izby przyjęły ustawę jednogłośnie. Zaraz potem ustawę podpisał Prezydent RP oraz Premier. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z przedstawicielami administracji państwowej, którzy byli odpowiedzialni za negocjacje akcesyjne. Dialog pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego a administracją państwową umożliwił wypracowanie możliwie najlepszych warunków członkowskich w ESA. Cieszy także fakt, że proces ratyfikacyjny przebiegał tak sprawnie.”
 
Członkostwo w ESA zapewni polskim firmom i ośrodkom badawczym udział w europejskich programach technologicznych oraz możliwość zawierania kontraktów  na budowę podzespołów dla europejskich misji kosmicznych. Dostęp do usług satelitarnych takich jak  zobrazowanie, nawigacja czy telekomunikacja stanie się łatwiejszy i tańszy. Ma to ogromne znaczenie na przykład w czasie walki ze skutkami klęsk żywiołowych.  Członkostwo w ESA znacznie polepszy pozycję polskich firm ubiegających się o środki, które przeznacza Unia Europejska na rozwój technologii kosmicznych.

„Krajowe firmy i ośrodki badawcze są przygotowane do  współpracy z ESA   – mówi Paweł Wojtkiewicz. „Część z polskich firm i instytucji już może pochwalić się budową instrumentów na międzynarodowe misje kosmiczne.”

31 października reprezentanci podmiotów zainteresowanych branżą kosmiczną powołali w Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Głównym celem organizacji jest reprezentacja polskich podmiotów sektora kosmicznego – firm i przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, uczelni prowadzących badania w tym obszarze, a także organizacji studenckich oraz pozarządowych zaangażowanych w edukację na rzecz sektora kosmicznego w Polsce.

Celami Związku jest umacnianie pozycji sektora na krajowym oraz międzynarodowym rynku kosmicznym, współpraca z administracją państwową oraz innymi organizacjami pozarządowymi w kreowaniu strategii rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

(ZPSK)

Comments are closed.