Nagranie z lotu suborbitalnego REXUS 11

0

Szesnastego listopada 2012 roku nastąpił lot rakiety Improved Orion z ośrodka kosmicznego Esrange w północnej Szwecji w ramach programu edukacyjnego REXUS 11. Na pokładzie tej rakiety znajdowała się kamera, będąca częścią eksperymentu studenckiego o nazwie RAIN.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) realizuje szereg programów o charakterze edukacyjnym. Dwa najbardziej znane to BEXUS (Balloon Experiments for University Students) i REXUS (Rocket Experiments for University Students). Pierwszy z nich, BEXUS, wynosi za pomocą balonu stratosferycznego ładunek na wysokość ponad 20 km. Drugi z nich, REXUS, wynosi eksperymenty za pomocą rakiet sondujących na wysokość ponad 70 km. Każdego roku odbywają się po dwie kampanie REXUS i BEXUS – czasem i polskie zespoły biorą w nich udział*.

Szesnastego listopada z ośrodka kosmicznego Esrange (północna Szwecja, niedaleko Kiruny) wystartowała rakieta Improved Orion w ramach programu REXUS 11. Tym razem na pokładzie zainstalowano pięć eksperymentów studenckich: szwajcarski GGES (Gravity Gradient Earth Sensor), niemieckie CaRu (Experiment on Capillarity under microgravity shown with Runge pictures) i ADIOS (Advanced Isolation on Sounding Rockets), irlandzki Telescobe (Novel telescopic boom demonstration) i szwedzki RAIN (Rocket-deployed Atmospheric probes conducting Independent measurements in Northern Sweden).

Poniższe nagranie prezentuje zapis z kamery zainstalowanej w ramach eksperymentu studenckiego RAIN. Celem tego eksperymentu było zademonstrowanie metody pomiaru aerozoli w wyższych warstwach atmosfery. Eksperyment został odzyskany po locie. Część zebranych próbek w ramach tego eksperymentu zostanie przeanalizowana w najbliższych dniach za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.  Eksperyment RAIN został wykonany przez studentów sztokholmskiej uczelni KTH.

{youtube}3fRWrVdzir0{/youtube}
Widok z kamery zainstalowanej w ramach eksperymentu RAIN – REXUS 11, 16.11.2012 / Credits –

W trakcie lotu rakieta Improved Orion wzniosła się na maksymalną wysokość 81,5 km. Czas lotu od startu do pułapu trwał 152 sekundy a maksymalne zanotowane przeciążenie wyniosło 21 g. Jest to typowa wartość dla lotów suborbitalnych – jednocześnie wymusza zupełnie inną konstrukcję eksperymentu w porównaniu z lotami BEXUS, w trakcie których sprzęt wznosi się bez większych przeciążeń.

{youtube}Sn_hkbq0_mw{/youtube}
Start rakiety Improved Orion dla REXUS 11 / Credits –

* Od momentu wejścia Polski do ESA (czyli od 19 listopada 2012 roku) studenci z naszego kraju zyskują nowe szanse brania udziału w projektach edukacyjnych tej Agencji. Dotychczas zespoły studenckie z Polski musiały zabiegać we własnym zakresie o finansowanie swojego udziału – od momentu wejścia do ESA studenci i uczelnie mogą skupić się jedynie na wniosku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o projekcie „Drop Your Thesis”.

(RAIN)

Comments are closed.