Duży deszcz meteorów w maju 2014 roku?

0

Według astronomów, w maju 2014 roku jest szansa na zaobserwowanie dużego deszczu meteorów. Sprawcą zamieszania jest materia z komety 209P/LINEAR (2004 CB), której ścieżki powinny przeciąć się z Ziemią w dniu 24 maja 2014 roku.

 Roje meteorów od dawna fascynowały ludzi. Najbardziej znane roje, takie jak Perseidy, są obserwowane od ponad 2000 tysięcy lat. Wszystkie roje meteorów charakteryzują dwie cechy – po pierwsze okres maksimum, kiedy to można zaobserwować meteory a po drugie – stosunkowo duża nieprzewidywalność i zmienność roju. O ile większość rojów charakteryzuje się niewielką aktywnością (można zaobserwować ledwie po kilka zjawisk na godzinę), o tyle czasem setki czy tysiące meteorów rozświetlają nocne niebo. Niektóre najbardziej znane takie wydarzenia to Leonidy z 1966 roku (liczbę oszacowano na ponad 100 tysięcy na godzinę!), Leonidy z lat 1998-2002 (nawet kilkaset zjawisk na godzinę) a kilka tygodni temu – niedawno Draconidy (kilkaset zjawisk na godzinę).

Wiele wskazuje na to, że pod koniec maja 2014 roku może nastąpić kolejny większy rój meteorów. Sprawcą tego wydarzenia jest kometa 209P/LINEAR (2004 CB). Jest to stosunkowo słaba i mała kometa, która została odkryta w 2004 roku i której okres obiegu wokół Słońca wynosi zaledwie 5 lat. Ta kometa 29 maja 2014 roku przejdzie w odległości około 8 milionów kilometrów od Ziemi. Kilka dni wcześniej, Ziemia powinna przeciąć strumienie materii wyrzuconej przez tę kometę. Co ciekawe, prawdopodobnie Ziemia wówczas przetnie wszystkie strumienie materii jakie ta kometa wyzwoliła od 1803 do 1924 roku, czyli kilkanaście zbliżeń do Słońca. Może to oznaczać całkiem duży i efektowny deszcz meteorów.

Ilu zjawisk można się spodziewać? W tej chwili brak jeszcze dokładnych danych, aczkolwiek pierwsze szacunki sugerują wartości rzędu kilkuset meteorów na godzinę w momencie maksimum. To maksimum przewidywane jest na godzinę 09:40 CEST w dniu 24 maja 2014 roku, aczkolwiek precyzja wyznaczenia tego momentu to najczęściej zakres kilku lub kilkunastu godzin. Jest więc dość możliwe, że maksimum tego roju nastąpi w nocy z 23 na 24 maja 2014 roku. Radiant tego roju znajduje się w gwiazdozbiorze Żyrafy, dobrze widocznej z terytorium Polski – są zatem szanse na zaobserwowanie meteorów z naszego kraju.

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy powinno pojawić się więcej informacji na temat tego roju. Prawdopodobnie wówczas powstaną bardziej precyzyjne prognozy dla maksimum tego roju. Niemniej jednak już teraz wydaje się, że warto zarezerwować sobie noc z 23 na 24 maja 2014 roku (piątek – sobota) na obserwacje meteorów!

(IMCCE)

Comments are closed.