Łodzie głębinowe transportem dla obcych gatunków

0

Łaziki wysyłane na obce planety, są poddawane gruntownej sterylizacji, mającej na celu niedopuszczenie do „zanieczyszczenia” ziemskimi organizmami hipotetycznej, obcej biosfery. Mogłoby to doprowadzić do zafałszowania wyników naukowych lub wyginięcia gatunków endemicznych. Okazuje się, że podobnemu, gruntownemu oczyszczaniu powinny zostać poddawane także łodzie głębinowe, ponieważ wpływają na podmorską biosferę.

Doszło do wypadku: Alvin, załogowa łódź głębinowa służąca do badań kominów hydrotermalnych, najprawdopodobniej przetransportował pasażera na gapę. Przebył drogę z systemu grzbietów oceanicznych Gorda na Grzbiet Juan de Fuca, czyli ponad 600 kilometrów.

Pasażerem tym okazał się jeden z gatunków mięczaków, skałoczepów Lepetodrilus gordensis. Naukowcy odkryli małą kolonię tych zwierząt na grzbiecie Gorda, składającą się z 38 osobników. Pojedyncze sztuki były najprawdopodobniej przytwierdzone do kadłuba Alvina i w ten sposób przebyły tak daleką drogę.

Zaskoczeniem było to, że skałoczepy przetrwały zabójcze zmiany ciśnienia w trakcie podróży z miejsca na miejsce. Łódź czyszczono, ale liczono także na to, że podmorskie gatunki będące piezofilami, zginą w warunkach niskiego ciśnienia. W warunkach laboratoryjnych tak się dzieje, barofile (piezofile) nie potrafią przetrwać pod słabym ciśnieniem atmosferycznym ze względu na specyficzną budowę. Z drugiej strony pozwoliła im ona na życie w oceanicznych głębinach.

Tacy przybysze stanowią zagrożenie dla fauny żyjącej wśród innych kominów hydrotermalnych, ponieważ mogą być nosicielami wirusów i pasożytów zdolnych zaszkodzić innym mięczakom. Każda z grup kominów hydrotermalnych to inna „wyspa” na oceanicznym dnie. Gatunki różnią się między sobą i nowi przybysze mogą wyprzeć endemity. Mikroby powodujące choroby zwierząt przy podmorskich, gorących źródłach, są bardzo słabo poznane. Ryzyko uszkodzenia innego ekosystemu jest duże.

Wypadek ten jasno wskazuje na to, że ekosystemy kominów hydrotermalnych stanowią jeszcze tajemnicę dla naukowców. Działalność człowieka, jak badania łodziami głębinowymi, może wpłynąć na równowagę między gatunkami w takich miejscach. Stąd niezwykle ważne jest zachowanie podwyższonej ostrożności w trakcie eksploracji dna oceanicznego.

Artykuł na temat przeniesienia skałoczepów z grzbietu Gorda na Juan de Fuca pojawił się w Conservation Biology.

Źródło: eurkalert

Comments are closed.