Koniec września i początek października – aktywność słoneczna

0

Pod koniec września i na początku października na Słońcu nastąpiło kilka rozbłysków klasy M, z których najsilniejszy miał moc M3.9. Jednocześnie na Ziemi obserwowano rozległe zorze polarne – także z terenów Polski.

Od czasu naszego ostatniego artykułu o aktywności słonecznej z 26. września, Słońce nieco “przycichło”. Nie oznacza to jednak, że nic się w ogóle nie wydarzyło w trakcie kolejnych dni – w zasadzie każdego dnia następował rozbłysk dolnych stanów klasy M i kilka klasy C. Najsilniejszy z zarejestrowanych rozbłysków miał moc M3.9 i nastąpił 2 października tuż przed godziną 03:00 CEST.

Pod koniec września natomiast obserwowaliśmy skutki ostatnich silniejszych rozbłysków (X1.9 i M7.1 z dnia 24 września). W nocy z 26 na 27 września obserwowano zorze polarne, nawet z południowej Polski. Zdjęcia w galerii tego artykułu zostały wykonane przez Panią Kamilę Mazurkiewicz, która obserwowała i fotografowała zorzę polarną z okolic Puław. Gratulujemy pomyślnej obserwacji!

Aktualnie na widocznej z Ziemi tarczy Słońca znajduje się sześć obszarów aktywnych. Dwa z nich – o numerach 1302 i 1305 są nieco bardziej rozbudowane od pozostałych – ale nie stwarzają już dużych szans na wygenerowanie rozbłysków klasy X. Jest więc możliwe, że przez kolejne kilkanaście dni aktywność naszej Dziennej Gwiazdy pozostanie na niższym poziomie – choć zawsze jest możliwe pojawienie się i szybki wzrost nowej grupy plam słonecznych.

Aktywność słoneczna jest komentowana na Polskim Forum Astronautycznym.

Zorza nad Puławami - 26/27 września 2011 / Credits - Kamila Mazurkiewicz

Comments are closed.