Polska w ESA – opinie środowisk politycznych (raport)

0

Serwis Kosmonauta.net przygotował raport pt. “Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej  opinie środowisk politycznych”. Ten raport podsumowuje obecny stan opinii na temat przyszłości branży kosmicznej w Polsce oraz akcesji naszego kraju do struktur ESA.

Dziewiątego października 2011 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Wybrani przedstawiciele partii politycznych przez kolejne cztery lata będą decydować o rozwoju kraju, wynik tych wyborów będzie więc miał duże znaczenie dla powstającej polskiej branży kosmicznej oraz integracji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net zadali trzy pytania grupie polskich polityków z różnych ugrupowań. Pytania związane były z przyszłością polskiego przemysłu kosmicznego oraz członkostwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jako podmiot zajmujący się tym tematem, postanowiliśmy postarać się o dostarczenie odpowiedzi, które, jak się okazuje, sugerują, że tematyka kosmiczna (zarówno astronautyka, jak i astronomia) wciąż zajmuje odległą pozycję na liście działań i zainteresowań polityków. Oznacza to między innymi, że środowiska astronautyczne muszą bardziej aktywnie prezentować w Polsce korzyści płynące z tworzenia i zastosowań szeroko pojętych technologii kosmicznych w Polsce.

Raport powstawał od marca tego roku. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się analizy zebranych odpowiedzi, a następnie sporządzono raport, który prezentujemy poniżej.

Raport: Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej  opinie środowisk politycznych (plik .pdf, 1700 kb)

Comments are closed.