Sekcja Rakietowa Studenckiego Koła Astronautycznego

0

W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła aktywność Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego. Niedawna rekrutacja nowych członków przyniosła dobre efekty.

  • Działania Sekcji Rakietowej koncentrują się obecnie wokół następujących prac:
  • Budowa kompozytowego silnika rakietowego wielokrotnego użytku na stały materiał pędny, dobór i testy paliw,
  • Budowa rakiety sondującej niskie partie atmosfery i stanowiska startowego wraz z wyrzutnią,
  • Budowa zaplecza – hamowni poziomej (z pomiarem ciągu, masy paliwa, ciśnienia w komorze spalania), prasy hydraulicznej do paliw, młyna kulowego,
  • Przeprowadzanie analiz numerycznych – m.in. sił oporu działających na rakietę, przepływów przez dysze.

 

Zakończone zostały już prace nad eksperymentalnym kompozytowym silnikiem rakietowym na stałe materiały pędne. Silnik ten został zaprojektowany z myślą o przetestowaniu kilku rozwiązać technicznych do przyszłych, bardziej zaawansowanych konstrukcji. Umożliwi on badanie nowych kompozycji paliwowych typu HP, pozwalając spalić jednorazowo do 1kg masy pędnej. W przypadku zakończenia testów statycznych sukcesem, silnik ten zostanie wykorzystany w małej rakiecie sondażowej. Pierwsze próby odbędą się jednak z popularnym paliwem amatorskim – ,,karmelkiem”.

Przeprowadzono już obiecującą symulację pracy silnika w programie FLUENT. Wszelkie projektowane elementy rakiety oraz zaplecza technicznego są modelowane w programie CATIA.

Obecnie trwają prace nad hamownią oraz prasą hydrauliczną, na ukończeniu jest już sama rakieta, gotowe są już ziarna paliwa i wszystkie elementy silnika, sprawnie działa młyn kulowy, a także zapalarka wysokonapięciowa. Już prawie zakończono prace nad mobilną wyrzutnią szynową.

Jednym z głównych celów Sekcji Rakietowej jest budowa CanSat Launcher’a – małej rakiety nośnej pozwalającej wynosić niewielkie eksperymenty w puszkach po napojach (0,35 l) o masie nieprzekraczającej 0,5 kg. Na drodze do tego stoją: pobicie bariery dźwięku, opanowanie budowy rakiet wielostopniowych z dołączanymi silnikami startowymi, loty wysokościowe.

Duże wsparcie dla zespołu pasjonatów rakietnictwa stanowi Opiekun Koła i Sekcji Rakietowej, prof. Piotr Wolański. Sekcja Rakietowa SKA korzysta również z pomocy merytorycznej pracowników naukowych wielu liczących się placówek badawczych: zespół ściśle współpracuje m.in. z Pracownią Technik Kosmicznych Instytutu Lotnictwa. Niektórzy członkowie Sekcji Rakietowej piszą prace dyplomowe z zakresu badania silników rakietowych.

Oprócz działalności naukowej członkowie Sekcji Rakietowej uczestniczą w imprezach popularyzujących wiedzę o przemyśle kosmicznym. Rakietowcy Studenckiego Koła Astronautycznego chętnie nawiązują do polskich tradycji kosmicznych i marzą o skutecznej rewitalizacji polskiego programu rakietowego.

Sekcja Rakietowa jest otwarta na wszelkie formy współpracy.

Więcej informacji pod adresem: http://ska.pw.edu.pl/rakietowcy

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Adamowi Oknińskiemu za przesłany tekst.

Symulacja pracy silnika

Elementy silnika rakietowego budowanego przez członków Sekcji Rakietowej SKA

Hamownia zaprojektowana przez członków Sekcji Rakietowej SKA

Projekt rakiety wykonany przez Sekcję Rakietową SKA

Comments are closed.