Opportunity u brzegu krateru Santa Maria okiem MRO

0

Sonda Mars Reconnaissance Orbiter 31 grudnia 2010 roku sfotografowała łazik Opportunity na brzegu krateru Santa Maria.

Łazik Opportunity dotarł do krateru Santa Maria w połowie grudnia. Na jego brzegu będzie przebywać do lutego, kiedy to zakończy się koniunkcja Marsa ze Słońcem.

Kilkanaście dni po dotarciu Opportunity do Santa Marii sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) sfotografowała łazik, krater oraz najbliższe otoczenie. Zdjęcia zostały wykonane za pomocą instrumentu HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

W tym samym czasie Opportunity dokonywał obserwacji wnętrza krateru. Łazik wykona m.in. analizę zawartości minerałów na południowo-wschodniej krawędzi krateru. Jest to o tyle istotne, że dane pochodzące z zainstalowanego na pokładzie sondy MRO spektrometru Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) sugerują występowanie w tym miejscu interesujących minerałów powstałych na skutek działalności wody. Co prawda podczas swojej kilkuletniej eksploracji Marsa Opportunity odnajdował tego typu ślady przeszłego występowania “mokrego środowiska”, jednak żaden z badanych minerałów nie był zarejestrowany przez sondę orbitalną. Po raz pierwszy taka sygnatura zostanie zbadana zarówno z orbity, jak i bezpośrednio z powierzchni Marsa. Podobną analizę porównawczą będzie można zastosować, gdy łazik dotrze do krateru Endeavour, gdzie CRISM także wykrył minerały związane z działalnością wody.

MRO wykonała również fotografię tego samego obszaru pod innym kątem (drugie zdjęcie w galerii tego artykułu).

(NASA, JPL)

Krater Santa Maria oraz łazik Opportunity - ujęcie pod kątem / Credits - NASA, JPL, University of Arizona

Comments are closed.