Jeszcze więcej wody na Księżycu

0

Naukowcy odkrywają coraz więcej i więcej wody na Księżycu. Najnowszy wynik to sto razy więcej wody niż wcześniej szacowano!

Wnętrze Srebrnego Globu może skrywać nawet i sto razy więcej wody niż wcześniej szacowano. Do tego wniosku doszli naukowcy z NASA, badający ponownie próbki zebrane w trakcie misji Apollo. Całkowita objętość wody na Księżycu może być większa od wody znajdującej się w amerykańskich wielkich jeziorach.

Księżycowa woda skryta we wnętrzu naszego jedynego naturalnego satelity występuje w formie hydroksylowej (-OH). Nie jest to zatem “pełna” woda. Naukowcy podejrzewają występowanie grupy hydroksylowej wewnątrz krystalitów skał, nazwanych KREEP. W nazwie KREEP litera K pochodzi od potasu (symbol K w układzie pierwiastkowym), REE od pierwiastków ziem rzadkich a P od fosforu. Te krystality są składnikami wielu księżycowych skał, w tym skał bazaltowych. W wielu rodzajach z tych skał grupa hydroksylowa jest nierozpuszczalna, co oznacza, że mogą wystąpić wzrosty koncentracji wody. Co więcej, pochodzenie wody w tych formacjach krystalicznych oznacza, że woda na Srebrnym Globie była obecna już podczas powstawania Księżyca, gdy księżycowa magma się stopniowo chłodziła “chwytając” te grupy hydroksylowe, którym nie udało się “uciec” w przestrzeń kosmiczną.

Analizując skały i szkła bazaltowe zebrane podczas misji Apollo zespół naukowców z NASA wykrył zwiększone stężenie grupy hydroksylowej wewnątrz wspominanych krystalitów KREEP. Zarejestrowane stężenie wahało się pomiędzy 64 częściami/jednostkami na miliard a 5 częściami/jednostkami na milion. Jest to znacznie więcej niż wcześniejsze szacunki, mniejsze niż 1 część/jednostka na miliard.

Wciąż jednak Księżyc w porównaniu z Ziemią czy Marsem jest suchym obiektem. Gdyby całą obecną wodę na Księżycu rozprowadzić równo po powierzchni, wtedy warstwa wody miałaby grubość około 1 metra. Gdyby tak samo zrobić z marsjańską wodą – grubość warstwy miałaby 1,5 kilometra. Gdyby natomiast całą ziemską wodę rozprowadzić po księżycowej powierzchni, grubość warstwy wyniosłaby aż 250 kilometrów!

Pozytywna rejestracja większej ilości wody na Księżycu rzuca nowe światło na procesy zachodzące podczas powstania Księżyca jak również i innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym.

Źródła wiadomości:
http://www.space.com/scienceastronomy/moon-interior-higher-water-content-100614.html
http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/lunar_water.html

Comments are closed.