Identyfikacja źródeł wykrytych przez urządzenie IBIS satelity INTEGRAL

0

W ostatnich latach satelita INTEGRAL wykonywał obserwacje wraz z satelitą Fermi. Wiele ze źródeł obserwowanych przez teleskop LAT satelity Fermi mogło emitować promieniowanie przy energiach 20 keV, czyli w zakresie pracy instrumentu IBIS satelity INTEGRAL. Obecnie wykonano próby korelacji źródeł obserwowanych przez oba satelity.

Z obserwacjami IBIS starano się skorelować 205 jasnych źródeł wykrytych przez Fermi/LAT. Udało się to jednak tylko w czternastu przypadkach, chociaż cały katalog IBIS zawiera aż 720 źródeł. Większość ze skorelowanych obiektów (dziesięć ze wspomnianych czternastu) to zidentyfikowane optycznie blazary. Pozostałe to dwa samotne pulsary – pulsar Vela i pulsar w mgławicy Krab, oraz dwa masywne podwójne układy rentgenowskie (High-Mass X-ray Binaries – HMXB) – LS I +61 303 i LS 5039.

Ponadto możliwe, że udało się skorelować jeszcze dwa inne źródła. Jednym z nich jest masywny układ podwójny Eta Carinae w którym emisja promieniowania powstaje na skutek zderzeń wiatrów gwiazdowych – niedawno został on zidentyfikowany jako źródło miękkiego promieniowania gamma na podstawie danych z satelity INTEGRAL. Drugim źródłem jest obiekt IGR J17459-2902 położony w  okolicach centrum Drogi Mlecznej. Jednak nadal pozostałe 189 źródeł LAT nie ma odpowiednika w obserwacjach IBIS.

Załączony diagram przedstawia rozkład promieniowania gamma (o energiach 100 MeV do 1 GeV) źródeł zidentyfikowanych przez Fermi/LAT oraz z detektora IBIS (o energiach od 20 do 40 keV). Jasnoniebieskie punkty to blazary, zielone – pulsary, fioletowe – masywne podwójne układy rentgenowskie, ciemnoniebieskie to Eta Carinae, białe to obiekt IGR J17459-2902 i w końcu żółte – obiekty emitujące promieniowanie o wysokiej energii, które nie mieści się w zakresie detekcyjnym IBIS.

Za wyjątkiem Eta Carinae w danych INTEGRAL nie udało się znaleźć żadnego źródła wykrytego przez Fermi/LAT o intensywności poniżej 1 mCrab, ponieważ duże części nieba były obserwowane ze znacznie mniejszą czułością (około 0.1 mCrab). Wskazuje to, że typowe źródła obserwowane przez Fermi/LAT są albo zbyt słabe albo zbyt silne by zmieścić się w zakresie energii detektora IBIS, co pozwala w pewnym stopniu wnioskować o rozkładzie energii tych obiektów.

Źródło: ESA

Comments are closed.