ESA przedłuża jedenaście misji

0

Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowała się kontynuować 11 misji naukowych, których jest organizatorem lub uczestnikiem. Przedłużenia obejmują okres do 2014 roku.

W Paryżu, 18 i 19 listopada, obradował komitet programów naukowych ESA (SPC). Komitet podjął decyzję od dalszym finansowaniu 11 misji naukowych, które przekroczyły pierwotny czas działania a nadal dostarczają wartościowych danych naukowych.

“Ich długotrwałość jest dowodem troski ludzi, którzy zbudowali te statki, profesjonalizmu ekip kierujących nimi, pomysłowości naukowców tworzących nowe eksperymenty je wykorzystujące”, uzasadniał Martin Kessler, dyrektor departamentu operacji naukowych ESA.

Od dwóch lat ESA stosuje nową metodę ewaluacji misji kończących konsumpcję wyznaczonych budżetów. Od tego czasu, co dwa lata odbywa się ocena misji pod kątem jej dalszego trwania, przydatności i ewentualnego dalszego finansowania.

Komitet programów naukowych rozważał tym razem misje: Cluster, Integral, Mars Express, Planck, Proba-2, Venus Express, XMM-Newton – wszystkie kierowane przez ESA. Ponad to dyskutowany był dalszy wkład ESA w misje zagraniczne: Hinode (Japonia), Cassini, Hubble Space Telescope, SOHO (NASA).

SPC zarekomendował przedłużenie wszystkich 11 misji do 2014, co zostanie potwierdzone w 2012 roku, zgodnie z dwuletnim cyklem oceny. Ostatecznie potwierdzone zostało ich finansowanie do 2012.

Trwanie misji SOHO, Hinode i Proba-2 zapewni możliwość kontynuowania różnorodnych obserwacji Słońca w trakcie spodziewanego na 2013 roku szczytu aktywności magnetycznej. Cztery statki misji Cluster pozwolą na badanie rosnącej aktywności słonecznej na ziemską magnetosferę.

Wyniesiony w zeszłym roku Kosmiczne Obserwatorium Herschela, pracujący w podczerwieni i paśmie submilimetrowym, w połączeniu z misjami Integral i XMM-Netwon, dają naukowcom ESA dostęp do narzędzi umożliwiających obserwowanie Wszechświata w niezwykle szerokim paśmie częstotliwości dal elektromagnetycznych, doskonale uzupełnianych przez amerykański Kosmiczny Teleskop Hubble’a (pracujący w pasmach ultrafioletu, widzialnym i bliskiej podczerwieni).

Wczoraj informowaliśmy o wybraniu dwóch nowych misji, które zostaną zrealizowane w ramach programu Earth Explorers.

Źródło: ESA

Treść tego artykułu udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0. Licencjonowanie materiałów zdjęciowych w ich opisie.

Satelita Integral / Credits: ESASonda Mars Express na orbicie okołomarsjańskiej - wizualizacja / Credits: ESASonda Planck / Credits: ESAProba-2 - satelita naukowo-technologiczny / Credits; ESASonda Venus Express na orbicie okołowenusjańskiej / Credits: ESAXMM-Newton / Credits: ESA

Comments are closed.