INTEGRAL – badania układów zaćmieniowych

0

Za pomocą monitora optycznego OMC na satelicie INTEGRAL wykonano badania fotometryczne 20 podwójnych układów zaćmieniownych, których krzywa zmian blasku nie była wcześniej analizowana. OMC jest dobrym instrumentem do takich pomiarów, ponieważ pozwala na długie, nieprzerwane obserwacje celu, do 2.5 dnia. Dzięki temu możliwe były badania układów o okresie orbitalnym kilku dni.

Uzyskane dane pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie za wyjątkiem 1 układu to układy rozdzielone (obie gwiazdy nie znajdują się we wspólnej atmosferze). Okres orbitalny wyniosł on około 1 dnia do 5 dni, tylko 1 układ miał krótki okres (około 18 godzin), a 1 miał okrses ok. 10.4 dnia. Jeden system (ET Vel) charakteryzował się orbitą silnie eklscentruczną (e=0.0737). Dla 10 systemów gwiazda główna była większa od towarzysza. 5 układów może posiadać też 3 składnik.

Źródło:
http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=44019

Comments are closed.