Chandra – pulsar PSR B1509-58

0

Chandra wykonał obserwacje pulsara PSR B1509-58. Obiekt ten jest położy w odległości około 150 lat świetlnych. Jego wiek jest szacowany na 17 000 lat.

Promieniowanie o najniższych energiach jest zaznaczone na czerwono, o energiach średnich na zielono, a p najwyższych na niebiesko. Pulsar ten obraca się w tempie 7 razy na sekundę. Bardzo gwałtownie emituje również energię, przypuszczalnie dzięki bardzo silnemu polu magnetycznemu na jego powierzchni. Pole magnetyczne jest u silniejsze 15 trylionów razy od pola magnetycznego Ziemi. Kombinacja szybkich obrotów i silnego pola magnetycznego czyni z tego pulsara jeden z najsilniejszych generatorów elektromagnetycznych w Galaktyce. Pulsar emituje silny wiatr elektronów i jonów poruszających się wzdłuż linii pola magnetycznego. Elektrony poruszające się w polu magmatycznym emitują promieniowanie rentgenowskie.

W centralnej części mgławicy otaczające pulsar widoczny jest biały obszar,  w którym wiatr cząstek emitowany przez pulsar jest gwałtownie spowalniany przez otaczającą go mgławicę. Upodabnia to ją do Mgławicy Krab. Jednak mgławica wokół PSR B1509-58 jest około 15 razy od niej większa.

Na północy widoczne są palczaste wypustki mgławicy skierowane w stronę sąsiedniej chmury gazu oznaczonej jako RCW 89. Następuje tu transfer energii między mgławicą pulsara a RCW 89. Dzięki temu gaz w RCW 89 emituje promieniowanie rentgenowskie. Emisja gazu wokół pulsara układa się wzdłuż pierścienia i jest zmienna w jego obrębie. Sugeruje to, że pulsar omiata gaz w RCW 89 wiązką przekazującą jej energię.

Źródło:
http://chandra.harvard.edu/photo/2009/b1509/

Comments are closed.