Cassini – badania kształtu Tytana

0

Analiza danych radarowych uzyskanych do tej pory dostarcza nowych informacji na temat dokładnego kształtu Tytana. Ponadto bardziej prawdopodobne staje się istnienie oceanu ciekłych węglowodorów pod jego powierzchnią.

Istnienie oceanu sugerują od pewnego czasu obserwacje niewielkich przesunięć utworów powierzchniowych na obrazach radarowych względem przewidywań poczynionych na podstawie wcześniejszych obserwacji.

Tytan jest spłaszczony na biegunach. Przez to powierzchnia na biegunach może znajdować się bliżej poziomu cieczy podpowierzchniowej niż w innych miejscach na Tytanie. Przez to depresje wokół biegunów mogą wypełniać się cieczą, co wytwarza obserwowane w tych miejscach jeziora.

Analizując 40 obserwacji radarowych wyznaczono też dokładny kształt Tytana. Tytan jest spłaszczony w stopniu większym niż można by przewidywać na podstawie jego odległości od Saturna i 16-dniowej orbity. Ponadto wybrzuszenie równikowe nie jest symetryczne. Najdłuższa oś jest skierowana w stronę Saturna, co jest wywołane siłami pływowymi. Oś pośrednia jest skierowana w kierunku ruchu orbitalnego. Najkrótsza łączy bieguny. Taka asymetria jest też większa niż przewidywano. Obserwowany obecnie kształt Tytana może być wyjaśniony jego uformowaniem się na orbicie położonej bliżej Saturna niż obecnie. Kształt mogły zdeformować też wewnętrzne procesy geofizyczne. Na razie brak jest dostatecznej ilości informacji do dyskutowania innych wyjaśnień.

Na Tytanie znajduje się wiele formacji podobnych do gór na Ziemi, ale znacznie niższych w porównaniu z otaczającymi je równinami. Największy wyżynny kontynent, Xanadu jest położony poniżej średniej wysokości utworów na Tytanie, w przeciwieństwie do kontynentów na Ziemi, których wysokość jest większa od średniej wysokości utworów. Jednym z wyjaśnień jest możliwość, iż góry są zbudowane z materiału gęstszego od obszarów które je otaczają. Przez to zapadają się w głąb skorupy. Na Ziemi jest odwrotnie – skorupa oceaniczna jest gęstsza od skorupy kontynentalnej. Na Tytanie góry mogą być zbudowane z lodu wodnego, a otaczając je obszary – z mniej gęstych stałych węglowodorów (głównie metanu i etanu).

Comments are closed.