Podsumowanie roku Polskiej Agencji Kosmicznej

3

Podpisanie deklaracji Artemis Accords, prace nad Krajowym Programem Kosmicznym, zmiany w statucie i strukturze organizacyjnej POLSA, koordynacja udziału polskich firm w misjach NASA oraz projektach badawczych Australii, koncepcje polskich misji kosmicznych – to tylko niektóre z projektów realizowanych w 2021 roku przez Polską Agencję Kosmiczną. 

Za nami bardzo owocny rok, pełen ważnych wydarzeń kosmicznych, nowych działań i wyzwań.

POLSKA

Braliśmy aktywny udział w przygotowaniu projektu Krajowego Programu Kosmicznego pod kierunkiem MRiT, w tym w szczególności w opracowaniu koncepcji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, rozbudowie Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego oraz budowie zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych. 

Zebraliśmy koncepcje misji kosmicznych i rozpoczęliśmy planowanie ich realizacji. Zdobyliśmy wiedzę o możliwościach lotów suborbitalnych i poziomych startów na orbitę z terenu Polski. Przygotowując uruchomienie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, zamówiliśmy szereg pilotażowych produktów wykorzystujących obserwacje Ziemi. 

NASA

Dokonaliśmy milowego kroku we współpracy z NASA. Podpisaliśmy deklarację Artemis Accords, która daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach NASA, dotyczących eksploracji Księżyca, Marsa i  innych ciał niebieskich. Skoordynowaliśmy polskie starania o udział w misjach NASA: Arcus i Gamow Explorer, których celem jest m.in. badanie Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz najodleglejszych błysków gamma. 

ESA

Zwiększyliśmy udział naszych przedstawicieli w delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej i działamy tam coraz aktywniej. Uruchomiliśmy konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach ESA przed Radą Ministerialną w 2022 r. 

Nasi eksperci biorą czynny udział w pracach licznych międzynarodowych organizacji, min. ESA, ESO, ONZ COPUOS, grup eksperckich EU, ISECG, CEOS, EUMETSAT, EURISY. 

Projekty międzynarodowe

Prowadzimy międzynarodowe projekty, m.in. utwierdziliśmy pozycję Polski w Konsorcjum EU SST (organizowana przez POLSA globalna sieć sensorów obserwujących zagrożenia na orbicie uzupełniona została o nowe elementy w Polsce i w Grecji). Potwierdzono również obecność POLSA w nowym Partnerstwie ds. SST. W ramach projektu Entrusted przeprowadziliśmy w Polsce badania ankietowe wśród administracji publicznej na temat potrzeb związanych z usługami bezpiecznej łączności satelitarnej. Trwają konsultacje w obszarze nowych technologii i prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu SUN przygotowaliśmy hackathon, skierowany do przedsiębiorców, start-upów i scale-upów). Realizując projekt Future Space przygotowaliśmy scenariusze lekcji dla szkól oraz przegląd programów studiów i programów stażowych w Europie.

POLSA jako integrator 

POLSA koordynowała udział polskich firm w australijskim projekcie badawczym dotyczącym bezpieczeństwa kosmicznego.

Prężnie działa nasz Cosmic Hub, w którym organizujemy warsztaty, spotkania dla firm i integrujemy sektor, min. poprzez cykl spotkań „Kosmos a…”. W 2021 roku rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, medycynie, ubezpieczeniach, obrazowaniu ziemi w rolnictwie, trendach w „new space” a także celebrowaliśmy i komentowali ważne wydarzenia kosmiczne, m.in. lądowanie łazika na Marsie czy spadające roje Perseidów. 

Prowadziliśmy szkolenia dla przedstawicieli sektora kosmicznego, min. z zasad przygotowywania dokumentacji do ESA, negocjacji, czy wykorzystania danych satelitarnych dla administracji. 

Podpisaliśmy umowy o współpracy z różnymi instytucjami promującymi naukę i wspierającymi przedsiębiorczość, m.in. z Instytutem Polska Przyszłości im. St. Lema, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Europejską Fundacją Kosmiczną, Centrum Nauki Hevelianum, Fundacją Przedsiębiorczy Toruń.

Integrujemy środowiska akademickie, min. dzięki Radzie Studentów przy Prezesie POLSA oraz licznym wydarzeniom skierowanym do młodzieży. Organizujemy Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową. Natomiast dla najmłodszych – konkurs „Moje kosmiczne wakacje”.

POLSA – promotor polskiego sektora

Znaczące zmiany zaszły również wewnątrz POLSA. Mamy nowy statut i nową strukturę organizacyjną, odpowiednią do realizacji ambitnych zadań w szybko zmieniającym się sektorze kosmicznym. 

W minionym roku braliśmy udział w największych wydarzeniach sektora kosmicznego na świecie, promując polskie firmy i instytucje nauki. Byliśmy obecni na najważniejszych polskich targach, forach i kongresach gospodarczych, pokazując potencjał kraju w badaniach i wykorzystaniu kosmosu. Reprezentowaliśmy polski sektor kosmiczny m.in. na: EXPO2020 oraz Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Dubaju, Global Space Exploration Conference GLEX 2021 w Sankt Petersburgu, Space Tech Expo w Bremie, Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Kongresie 590, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego i na European Rover Challenge w Kielcach, na Forum Inteligentnego Rozwoju, Forum Nowych Idei, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Defence24 Day.

Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy najważniejsze wydarzenia dotyczące sektora kosmicznego, m.in. panel V4 oraz Polsko-Emiracki Dzień Przemysłu Kosmicznego w Dubaju, konferencję „O Lemie i kosmosie”, spotkanie „Od GSA do EUSPA”, konferencję na temat ryzyk kosmicznych, spotkanie narodowe projektu ENTRUSTED, Dzień Przemysłu Europa-Kolorado, webinarium „Jak polskie firmy branży kosmicznej mogą zaistnieć na rynku amerykańskim?”, webinarium „Sięgając gwiazd – wybieramy studia”, konferencję Smart Cities, Forum Obserwacji Ziemi w Warszawie i Krakowie. Nasze konkursy, hackathony, webinaria i spotkania z przedstawicielami sektora, cieszyły się ogromną popularnością.

Byliśmy partnerami merytorycznymi wystawy Cosmos Discovery. Przygotowywaliśmy publikacje na temat sektora, artykuły popularno-naukowe i informacje prasowe. Wyrazem dużych zmian w kształcie i funkcjonowaniu POLSA w 2021 r.  jest nowe logo i  nowa strona internetowa. 

Mając za sobą bogate doświadczenia minionego roku, z optymizmem patrzymy na nadchodzący rok 2022  oczekując, że dzięki ustanowieniu Krajowego Programu Kosmicznego będzie to rok przełomowy dla całego polskiego sektora kosmicznego. 

3 komentarze

 1. Aha warto dodać ze Ramzes Wrochna mianował wszystkich dyrektorów (= nie przeprowadził konkursów) oraz wybrał swoich Wice płk Mazura i Pana Wiercinskiego (także były wojskowy) UWAGA wszyscy z Warszawki a ustawa mówi ze POLSA ma siedzibę w Gdańsku – a zatem jest prawo i ustawy oraz jest Prawo i Sprawiedliwość 🙂

 2. Dzisiaj w ciągu dnia spadało mi (chociaż nie ma takiego określenia w nauce) kilka razy co innego, raz rakieta, raz człon rakiety innym razem człon z paylodem.

  Nie potrafią interpretować niepewności w raportach EUSST tj. Jak zamienić -+1h reentry (a nie spadku) na rozrzut na Ziemi. Uwaga o zgrozo dla słabszych raportach które są tworzone w ramach ich uczestnictwa w Konsorcjum EUSST. Takie wpisy przez POLSA to blamaż, dowód intelektualnej pustki i ośmieszenie na skali międzynarodowej (ludzie to XXI wiek – Pani Gapys, LinkedIn ma wbudowanego tlumaxza). A już mylenie NEO z reentry to jakaś masakra

  Jak ktoś sobie przeczyta to i może zrozumie o co tutaj chodzi w tym reentry 🙂 i proszę z dużym dystansem podchodzić do komunikatów POLSA. Bezcenny także komentarz prof. Konackiego.

  https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Polkowska_Chimicz_2021_1.pdf

 3. Tłumacząc z polskiego na nasze:
  – siódmy rok z rzędu opracowujemy Krajowy Program Kosmiczny, tylko jakoś żadna z kolejnych wersji nie może w końcu wejść w życie,
  – podpisaliśmy umowę z NASA (faktycznie duży plus), ale nie wiadomo kto i jak sfinansuje jej praktyczną realizację,
  – za pieniądze publiczne pojeździliśmy sobie na fajne zagraniczne wyjazdy do egzotycznych miejsc jak Dubaj czy historycznych jak Sankt Petersburg, lepiej niż z biurem podróży (tak jak zawsze od powołania Polsa),
  – w kraju lansujemy się na każdym możliwym „evencie” i w każdym możliwym środowisku, sporo imprez też sami robimy – w końcu autoreklama i PR to jedyne, czym w praktyce możemy się pochwalić od początku istnienia Agencji,
  – zleciliśmy na zewnątrz (bo sami nie umiemy) opracowanie paru analiz eksperckich i produktów, żeby w razie czego wykazać też jakieś działania merytoryczne.
  Czegoś brakuje/coś pominięte?