O projekcie kosmicznym studentów PG w TVP3 Gdańsk

0

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Adam Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego oraz Szymon Krawczuk, student PG, byli gośćmi programu „Dzień dobry tu Gdańsk”.

Mgr inż. Adam Dąbrowski, doktorant, asystent w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym i Szymon Krawczuk, student PG opowiadali w studiu telewizyjnym o swoim projekcie HEDGEHOG – eksperymencie, w ramach którego mierzyli parametry panujące wewnątrz rakiety w trakcie jej lotu w kosmos.

Celem eksperymentu naukowego HEDGEHOG było zbadanie środowiska dynamicznego (drgań i przyspieszeń) oraz termicznego rakiety sondażowej. Na pokładzie rakiety z „gdańskim eksperymentem”, która wystartowała na początku marca ubiegłego roku z kosmodromu Esrange w Kirunie w północnej Szwecji i wzbiła się w przestrzeń kosmiczną na wysokość ponad 80 kilometrów, znalazł się m.in. nowatorski czujnik strumienia ciepła opracowany przez mgr. inż. Adama Dąbrowskiego, nagrodzony w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Urządzenie zostało w czerwcu opatentowane, a eksperyment zaowocował  publikacją w prestiżowym czasopiśmie „PLOS ONE”. Więcej informacji o projekcie HEDGEHOG można znaleźć m.in. – tutaj.

Prof. Janusz Nieznański podkreślał, że takie projekty jak HEDGEHOG nie tylko rozwijają samych studentów, ale są też ważne dla uczelni.

Nagranie z programu jest dostępne na stronie internetowej TVP3 Gdańsk [tutaj – od 47 min.].

Comments are closed.