Nowy program ESA: Kick-start

0

Kick-start Activitity to nowy, uruchomiony w 2017 roku program wsparcia finansowego Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zaakceptowane projekty będą dofinansowane w 75% kwotą do 60 000 EUR na kontrakt. Zgłoszenia do różnych bloków tematycznych w ramach programu są otwarte dla przemysłu każdego państwa członkowskiego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Program jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów zainteresowanych rozwijaniem swoich pomysłów na nowe rozwiązania biznesowe. Zarówno rozpoczynających kosmiczną działalność, jak i podmioty, które już współpracowały z Europejską Agencją Kosmiczną, zapraszamy do składania wniosków!

Program Kick-start Activities ma umożliwić przedsiębiorstwom przeprowadzenie kompleksowych Studiów Wykonalności, dokładnie analizujących nowe koncepty usług i aplikacji wykorzystujących dane satelitarne. Po wykonaniu studium najlepsze pomysły zgłoszone do programu będą mogły być dalej komercyjnie rozwijane z dalszym wsparciem Aplikacji Biznesowych ESA w formie Projektów Demonstracyjnych.

Proces składania wniosków został tak przygotowany, by biurokrację zredukować do minimum. Wstępny wniosek projektowy w formie tzw. Outline Proposal nie będzie już potrzebny. Wystarczy jeden dokument o długości maksymalnie 20 stron. ESA bardzo szybko przeprowadzi proces oceniania wniosków, zaś zatwierdzone projekty będą mogły rozpocząć się w sześć tygodni od zakończenia ewaluacji.

Bloki tematyczne

W drugiej połowie 2017 roku można jeszcze składać wnioski do czterech bloków tematycznych:

Dotychczas zostały uruchomione następujące bloki tematyczne:

Za pomocą programu Kick-start Activity ESA ułatwia przedsiębiorcom oraz start-upom uczestnictwo w programie Aplikacji Biznesowych ESA, wspierając powstawanie nowych komercyjnych usług i aplikacji bazujących na danych satelitarnych.

Webinaria

Dla poszczególnych bloków  zostaną ogłoszone daty dedykowanych webinariów, podczas których aplikanci będą mogli uzyskać więcej informacji o samych tematach, sposobie składania wniosku, będą też mogli otrzymać odpowiedzi na inne pytania.

Dostęp do webinarium możliwy jest przez przeglądarkę internetową. Zalecane jest zalogowanie się na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Pozwoli to na przetestowanie połączenia oraz upewnienie się, że wszystkie konieczne do uczestnictwa pluginy są zaktualizowane.

(ESA)

Comments are closed.