Ukraina planuje wstąpić do ESA

1

Jurij Radczenko, dyrektor Ukraińskiej Agencji Kosmicznej zapowiedział chęć wstąpienia Ukrainy do struktur Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Obecnie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) składa się z 22 państw członkowskich (tzw. Member States) oraz Kanady w roli państwa stowarzyszonego. Polska stała się 20 państwem członkowskim ESA w 2012 roku. Ukraina podpisała dotychczas jedynie porozumienie o współpracy z ESA.

Logo Ukraińskiej Agencji Kosmicznej

Deklaracja Jurija Radczenko padła podczas konferencji Space Symposium w Colorado Springs. Ukraińskie chęci tonują jednak słowa Jana-Dietricha Woernera, dyrektora generalnego ESA, który stwierdził że formalne rozmowy o akcesji Ukrainy do ESA jeszcze się nie rozpoczęły.

Droga do ESA

Każde państwo, które chce dołączyć do struktur Europejskiej Agencji Kosmicznej musi spełnić szereg etapów i wymogów. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy ECS (European Cooperating State), który pozwala podmiotom danego państwa uczestniczyć w części konkursów przetargowych Agencji. Następnym krokiem jest zazwyczaj zawierana na pięć lat umowa PECS (Plan for European Cooperating State). Ten “program szkoleniowy” pozwala na lepsze przygotowania miejscowego przemysłu do konkurencyjnego działania w ramach struktur ESA. Dopiero po przejściu etapu przygotowawczego dane państwo może rozpocząć rozmowy o pełnym członkostwie, umożliwiającym dostęp do wszystkich programów Agencji, choć część programów wymaga opłacenia dodatkowej, opcjonalnej składki.

Kosmiczne problemy Ukrainy

Od czasu aneksji Krymu oraz rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju ukraińskie podmioty znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Szacunki mówią, że ukraiński sektor kosmiczny zmniejszył obroty o ponad 80%. Jeszcze w 2013 roku kraj wyjątkowo intensywnie promował swoje osiągnięcia na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Pekinie. Ukraina miała bardzo duży wkład w rozwój rakiet nośnych Związku Radzieckiego. Zenit – pierwotnie boostera do rakiety Energia, a także rakiety Cyklon i Dniepr powstały w zakładach Jużnoje w Dnietropietrowsku. Ukraińskie przedsiębiorstwa zbudowały również satelity obserwacyjne Sicz oraz wchodziły w skład spółki SeaLaunch. Większość działań miejscowego przemysłu skierowanych było jednak na potrzeby Rosji, zaś szereg krytycznych technologii rozwijanych w czasach Związku Radzieckiego zostało wytransferowanych już wiele lat temu.

Dlatego w nowej sytuacji geopolitycznej Ukraina próbuje różnymi sposobami ponownie zwiększyć swoją rolę w sektorze kosmicznym. Wejście do ESA znacznie pomogłoby odbudować część utraconego potencjału, jednak droga do członkostwa potrwa jeszcze wiele lat.

Jeden komentarz