Pomiary kalibracyjne sondy Trace Gas Orbiter

0

Sonda Trace Gas Orbiter (ExoMars) prowadzi serię szczegółowych badań kalibracyjnych, które będą niezbędne w celu inicjacji fazy naukowej misji.

Pierwsze pomiary kalibracyjne wykonane zostały podczas dwóch dedykowanych orbit pod koniec listopada. Orbiter wykonał wtedy zdjęcia Marsa oraz Fobosa, a ponadto przeprowadzona została podstawowa analiza marsjańskiej atmosfery.

ExoMars poruszał się wtedy po silnie eliptycznej orbicie, z jednym punktem na wysokości 230 km i drugim na wysokości aż 98 000 km. Wykonanie jednej orbity zabierało sondzie 4,2 dnia. Sonda obecnie, po całej serii manewrów hamowania i zmiany inklinacji orbity, znajduje się na orbicie o parametrach 37 150 x 200 km. Od 15 marca realizowane będzie hamowanie z wykorzystaniem atmosfery Czerwonej Planety.

Docelowa orbita będzie prowadziła sondę na stałej wysokości około 400 km nad Marsem. Wcześniej jednak operatorzy podejmą się kalibracji instrumentów, koncentrując się przede wszystkim na przyrządach umożliwiających namiar na cel obserwacji i podążanie za nim. Obecna orbita (z najniższym punktem na wysokości 200 km) pozwala również na wykonanie zdjęć o największej rozdzielczości, jaka będzie uzyskana przez sondę.

Animacja przedstawiająca spodziewaną trasę przelotów sondy pomiędzy październikiem 2016 a grudniem 2017 roku. Doskonale widoczna jest eliptyczność pierwszych orbit, zmiana inklinacji oraz miarowe obniżanie najdalszego punktu orbity sondy. Źródło: ESA

28 lutego i 1 marca odbyły się wstępne obserwacje kalibracyjne dwóch spektrometrów orbitera. Z kolei od 5 do 7 marca potrwa główna kampania kalibracyjna, skoncentrowana na testach specjalnego trybu skanowania w ukierunkowaniu na horyzont (obserwacje przejścia światła słoneczne przez warstwy atmosfery). Dzięki temu sonda TGO będzie realizowała główny naukowy cel swojej misji – obserwacje atmosfery Marsa.

TGO pozwoli na dokładne zbadanie składu atmosfery planety, zwłaszcza tych śladowych związków, które są trudniej dostrzegalne. Naukowców najbardziej interesuje metan, który na Ziemi powstaje w wyniku biologicznych lub geologicznych procesów. Sonda będzie również poszukiwała wody oraz lodu tuż pod powierzchnią Marsa. Z kolei kamery pozwolą na obserwację (w kolorze i stereo) utworów, które mogą być powiązane ze źródłami śladowych gazów (metanu).

Comments are closed.