Technologie Kosmiczne i Satelitarne – rekrutacja na nowy kierunek

0

Ruszyła rekrutacja na studia magisterskie Technologie Kosmiczne i Satelitarne na trzech trójmiejskich uczelniach.

W Trójmieście powstaje nowy kierunek studiów magisterskich Technologie kosmiczne i satelitarne. Będą to interdyscyplinarne studia prowadzone przez trzy trójmiejskie uczelnie techniczne: Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Studia rozpoczną się w lutym tego roku i trwać będą 3 semestry. Obejmą treści przedmiotów podstawowych (Matematyka, Astrofizyka, Astronomia, Mechanika i in.) i specjalistycznych (Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS, Podstawy mechaniki Nieba, Teledetekcja, Komunikacja Satelitarna, Robotyka i Mechatronika Satelitarna, Analiza  Przetwarzanie Danych Przestrzennych i in.). Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających na Pomorzu i w całej Polsce firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

Studia będą być realizowane wspólnie przez 7 jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW. To pierwszy w Polsce kierunek interdyscyplinarny, którego program będzie realizowany dzięki współpracy tylu jednostek edukacyjnych.

Nowy kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku z tym otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”.

Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych pracodawców.

Wytyczne dotyczące rekrutacji na PG znajdują się na stronie pg.edu.pl/rekrutacja. Aby wziąć udział w naborze należy zarejestrować się w systemie eRekrutacja. Rekrutacja rozpoczęła się 9 stycznia br.

(PG)

Comments are closed.