HII 3441B – brązowy karzeł w Plejadach

0

Astronomom udało się wykryć w Plejadach brązowego karła, HII 3441B, co poszerza naszą wiedzę o tej gromadzie otwartej.

Około 440 lat świetlnych od Układu Słonecznego znajduje się gromada otwarta M45, zwana także Plejadami. Jest to jedna z najbliższych młodych gromad otwartych, co pozwala astronomom na badania procesów zachodzących w tego typu formacjach gwiazd. Jej bliskość pozwala także na poszukiwanie obiektów mniejszych od gwiazd, w tym egzoplanet i brązowych karłów.

Przez cztery lata międzynarodowy zespół astronomów badał otoczenie jednej z gwiazd w Plejadach, która otrzymała oznaczenie HII 3441. Celem tych obserwacji było poszukiwanie słabych obiektów niegwiazdowych. Obserwacje wykonano za pomocą 8,2-metrowego teleskopu Subaru położonego na Mauna Kea na Hawajach.

Obserwacje HII 3441B za pomocą teleskopu Subaru / Credits - Konishi et al., 2016.

Obserwacje HII 3441B za pomocą teleskopu Subaru / Credits – Konishi et al., 2016.

W wyniku obserwacji udało się odkryć brązowego karła odległego od HII 3441 o 66 jednostek astronomicznych. Obiekt otrzymał oznaczenie HII 3441B. Jego masę określono na 68 mas Jowisza, a temperaturę powierzchniową na 2700 K. HII 3441B został sklasyfikowany jako brązowy karzeł typu M7. Co ciekawe, aktualnie naukowcy uważają, że masa ok. 72 mas Jowisza to „granica” pomiędzy gwiazdą a obiektem niegwiazdowym, rozumiana jako minimalna masa pozwalająca na fuzję wodoru. HII 3441B wydaje się być blisko tej „granicy” i może być dobrym celem do dalszych obserwacji w celu lepszego jej poznania i określenia.

Jest możliwe, że HII 3441B nie należy do Plejad, tylko znajduje się na linii obserwatora z Ziemi. Ta możliwość zostanie zweryfikowana w najbliższym czasie, w trakcie pomiaru ruchu własnego HII 3441B względem HII 3441 i innych gwiazd tej gromady otwartej.

Porównanie wielkości małych obiektów gwiazdowych i nie-gwiazdowych (Słońce nie jest w skali, w rzeczywistości byłoby większe) / Credits - NASA/JPL-Caltech/UCB

Porównanie wielkości małych obiektów gwiazdowych i nie-gwiazdowych (Słońce nie jest w skali, w rzeczywistości byłoby większe) / Credits: NASA/JPL-Caltech/UCB

Jest pewne, że w gromadach otwartych znajduje się wiele niegwiazdowych obiektów, które powstały w tym samym czasie co gromady, lub po ich sformowaniu. Wciąż niezbyt wiele wiadomo jednak na temat dystrybucji planet czy brązowych karłów w takich gromadach i czy jest ona odmienna względem rejonów poza takimi gromadami.

Szczegółowe obserwacje Plejad przy pomocy dużych teleskopów pozwolą na lepsze zrozumienie warunków, jakie kształtują populacje gromad otwartych.

(Arxiv)

Comments are closed.