Europejskie systemy satelitarne w służbie europejskiego bezpieczeństwa

0

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej.

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie posła Bogdana Zdrojewskiego w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej. Dokument ten podkreśla możliwości, które zyskały Państwa Członkowskie w dziedzinach dokładnego pozycjonowania, obserwacji granic, ruchu powietrznego i morskiego, jak również zmian klimatycznych. Wszystko to dzięki unijnym programom Copernicus i Galileo.

„Unijne programy kosmiczne służące pozycjonowaniu, Galileo, oraz obserwacji Ziemi, Copernicus, powinny być również wykorzystywane, by zapewniać bezpieczeństwo obywatelom UE, bowiem bez wątpienia mają one takie zdolności” – powiedział poseł sprawozdawca, Bogdan Zdrojewski. „Wspólnotowe systemy satelitarne służą organom odpowiedzialnym za ochronę granic, koordynację transportu morskiego i powietrznego, ale także rolnictwu, czy naukowcom badającym skład atmosfery i zmiany klimatyczne. Jednak nie należy bać się stwierdzenia, że mogą one służyć celom Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE”.

Dokument stwierdza także, że należy dokładnie przemyśleć i zaprojektować jednolity system sprawnego przekazywania danych uzyskiwanych dzięki tym systemom do odpowiednich służb, by w pełni wykorzystywać możliwości, które UE buduje. Warta podkreślenia jest także potrzeba zagwarantowania długo-okresowego finansowania tych programów, by mogły być rozwijane zgodnie z ich potencjałem.

„Technologie kosmiczne to po prostu dobra inwestycja zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i gospodarki”-podkreśla Bogdan Zdrojewski.

(PE)

Comments are closed.